Sustainable Cities Index 2016

Města jsou pod tlakem ze všech stran; některé tlaky lze snadno předpovědět, zatímco předvídat jiné je těžší. Srdcem trvalé udržitelnosti, a této zprávy, je vyvážit okamžité potřeby dneška s ústupky potřebám zítřka.

Sustainable Cities Index 2016 (žebříček udržitelných měst) společnosti Arcadis hodnotí 100 globální měst s ohledem na tři rozměry, či pilíře udržitelnosti: Lidé, planeta a profit. Znázorňují sociální, ekologickou a ekonomickou udržitelnost s cílem poskytnout průkazný obrázek o zdraví a bohatství měst v současnosti i budoucnosti.

Prvním místům celkového hodnocení dominují dobře zavedená evropská města – 16 z 20 předních příček. K nim se přidávají moderní asijská města Singapur (2. místo), Soul (7.) a Hongkong (16.) a hlavní město Austrálie Canberra (18.). Města na celém světě žijí v extrémech, aniž by udržovala tyto pilíře udržitelnosti v rovnováze. Zatímco jsou v některých oblastech na čele, bývají často v jedné oblasti udržitelnosti pozadu. Jak mohou města během toho, co se rozvíjejí a implementují strategie a pravidla, udělat víc s ohledem na značné výzvy, kterým čelí - od ekologických po socioekonomické – dělají to způsobem, který upřednostňuje lidi a staví je v rámci své udržitelnosti do popředí? Stáhněte si zprávu 2016 nebo se začtěte do závěrů níže. Odkaz pro stažení  

Kvalita života

Dílčí index Lidé hodnotí zdraví (průměrnou délku života a obezitu), vzdělání (gramotnost a univerzity), nerovnost příjmů, rovnováhu práce-života, podíl závislosti, zločinnost, zelené plochy ve městech a náklady na bydlení a životní náklady. Tyto indikátory lze široce vnímat jako zachycující „kvalitu života“.

Zelené faktory

Dílčí index Planeta hodnotí města s ohledem na spotřebu energie a podíl obnovitelné energie, četnost recyklace a kompostování, emise skleníkových plynů, riziko přírodní katastrof, pitnou vodu, sanaci a znečištění ovzduší. Tyto indikátory lze široce vnímat jako zachycující „zelené faktory“.

Ekonomické zdraví

Dílčí index Profit zkoumá výkonnost z pohledu podnikání a obchodu, a při tom vychází z dopravní infrastruktury (hustota železničního, letového a dopravního provozu), snadnosti podnikání, cestovního ruchu, hrubého domácího produktu na hlavu, důležitosti města v globální ekonomické síti, propojenosti ve smyslu přístupu k mobilní a širokopásmové komunikaci a míry zaměstnanosti. Tyto indikátory lze široce vnímat jako zachycující „ekonomické zdraví“.

www.arcadis.com/sci2016


Bílá kniha ARCADIS

Sustainable Cities Index 2016

Putting people at the heart of city sustainability

Download PDF