Sustainable Cities Index 2016

Města jsou pod tlakem ze všech stran; některé tlaky lze snadno předpovědět, zatímco předvídat jiné je těžší. Srdcem trvalé udržitelnosti, a této zprávy, je vyvážit okamžité potřeby dneška s ústupky potřebám zítřka.

Sustainable Cities Index 2016 (žebříček udržitelných měst) společnosti Arcadis hodnotí 100 globální měst s ohledem na tři rozměry, či pilíře udržitelnosti: Lidé, planeta a profit. Znázorňují sociální, ekologickou a ekonomickou udržitelnost s cílem poskytnout průkazný obrázek o zdraví a bohatství měst v současnosti i budoucnosti.

Prvním místům celkového hodnocení dominují dobře zavedená evropská města – 16 z 20 předních příček. K nim se přidávají moderní asijská města Singapur (2. místo), Soul (7.) a Hongkong (16.) a hlavní město Austrálie Canberra (18.). Města na celém světě žijí v extrémech, aniž by udržovala tyto pilíře udržitelnosti v rovnováze. Zatímco jsou v některých oblastech na čele, bývají často v jedné oblasti udržitelnosti pozadu. Jak mohou města během toho, co se rozvíjejí a implementují strategie a pravidla, udělat víc s ohledem na značné výzvy, kterým čelí - od ekologických po socioekonomické – dělají to způsobem, který upřednostňuje lidi a staví je v rámci své udržitelnosti do popředí? Stáhněte si zprávu 2016 nebo se začtěte do závěrů níže. Odkaz pro stažení  

Kvalita života

Dílčí index Lidé hodnotí zdraví (průměrnou délku života a obezitu), vzdělání (gramotnost a univerzity), nerovnost příjmů, rovnováhu práce-života, podíl závislosti, zločinnost, zelené plochy ve městech a náklady na bydlení a životní náklady. Tyto indikátory lze široce vnímat jako zachycující „kvalitu života“.

Zelené faktory

Dílčí index Planeta hodnotí města s ohledem na spotřebu energie a podíl obnovitelné energie, četnost recyklace a kompostování, emise skleníkových plynů, riziko přírodní katastrof, pitnou vodu, sanaci a znečištění ovzduší. Tyto indikátory lze široce vnímat jako zachycující „zelené faktory“.

Ekonomické zdraví

Dílčí index Profit zkoumá výkonnost z pohledu podnikání a obchodu, a při tom vychází z dopravní infrastruktury (hustota železničního, letového a dopravního provozu), snadnosti podnikání, cestovního ruchu, hrubého domácího produktu na hlavu, důležitosti města v globální ekonomické síti, propojenosti ve smyslu přístupu k mobilní a širokopásmové komunikaci a míry zaměstnanosti. Tyto indikátory lze široce vnímat jako zachycující „ekonomické zdraví“.

www.arcadis.com/sci2016


Bílá kniha ARCADIS

Sustainable Cities Index 2016

Putting people at the heart of city sustainability

Download PDF
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.