Srovnání mezinárodních stavebních nákladů 2019

Globální ekonomická volatilita, včetně obchodních konfliktů a zpřísnění finančních podmínek, znamená, že více než kdy jindy potřebují stavební klienti ve svých projektech předvídatelnost a efektivitu. To jim umožňuje získat konkurenční výhodu a zaujmout pozici inteligentních rozhodnutí.

Naši odborníci v oblasti řízení nákladů identifikovali tři klíčové oblasti, do kterých by měli stavebni klienti investovat, aby mohli vytvářet dlouhodobou hodnotu:

  • Inovace - využití obrovského potenciálu digitalizace
  • Přínos pro koncové uživatele - zaměření se na to, jak budou lidé skutečně využívat budovy
  • Udržitelnost - snížení dopadů na životní prostředí a společnost

 Český Report

Globální Report
Máte dotazy? Rádi vám odpovíme.

Miroslav Vasko

Zeptejte se mě
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.