• Udržitelnost

Vliv na klienty

Nejvýznamnější vliv naší práce na okolní prostředí spočívá v samotných projektech realizovaných pro naše klienty, z nichž mnohé mají přímý pozitivní dopad. Naším cílem je aktivně přinášet trvale udržitelné alternativy k projektům našich klientů a může se stát, že odmítneme realizovat zakázky, které neobsahují adekvátní opatření pro ochranu životního prostředí nebo pro zmírnění nepříznivých dopadů.

Angažovanost zainteresovaných subjektů
Snažíme se angažovat všechny zainteresované subjekty a navazovat s nimi pravidelný dialog, abychom co nejlépe pochopili jejich potřeby a očekávání, a abychom pro ně mohli vytvořit řešení, která jim budou lépe sloužit. Tento postup uplatňujeme na globální i na místní úrovni. Tyto aktivity ve vztahu k zainteresovaným subjektům nám pomáhají lépe pochopit jejich očekávání a pomáhají udržet v centru pozornosti témata trvale udržitelného rozvoje, na kterých opravdu záleží. Naše společnost může díky tomu lépe řídit rizika a příležitosti související s její strategií trvale udržitelného rozvoje.

UN Global Compact
Společnost Arcadis je od roku 2009 členem iniciativy UN Global Compact (UNGC) a usiluje nejen o naplňování jejích cílů, ale především o naplňování deseti univerzálních zásad týkajících se lidských práv, pracovních standardů, ochrany životního prostředí a boje proti korupci. Naše hodnoty, poslání a strategie jsou plně v souladu se zásadami UNGC a náš podpis pod těmito zásadami je odrazem naší snahy stát se jedničkou v oblasti trvale udržitelného rozvoje.

Světová podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj
Společnost Arcadis je členem Světové podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj (World Business Council for Sustainable Development – WBSCD). Ve spolupráci se svými členy tato rada uplatňuje svou respektovanou nepsanou vedoucí pozici a prostřednictvím společných kroků usiluje o prosazování konstruktivních řešení.