• Udržitelnost

Komunitní aktivity a angažovanost zaměstnanců

Hlavní náplní komunitních aktivit v rámci celé naší skupiny je udržitelná urbanizace, neboť k řešení této problematiky máme velmi dobré odborné zázemí z oblastí infrastruktury, vody, životního prostředí, budov a územního plánování. Na globální úrovni ve spolupráci s UN-Habitat, což je agentura OSN pro lidská sídla, realizujeme program Shelter. Shelter nám umožňuje věnovat čas, odborné zkušenosti a prostředky v rámci mnoha místních projektů komunitních aktivit.

Zároveň jsme velmi vděčni za podporu, jež nám poskytuje náš největší akcionář Lovinklaan Foundation, který zároveň zastupuje naše pracovníky. Lovinklaan financuje celou řadu projektů, z nichž mají naši pracovníci prospěch: