Udržitelnost

Ve společnosti Arcadis je naším posláním vytvořit pro naše klienty trvale udržitelná a výjimečná řešení v oblasti přírodního prostředí a staveb. Při našem podnikání postupujeme udržitelným a společensky odpovědným způsobem v souladu s naší Globální politikou trvalé udržitelnosti. Tato politika je zakotvena v Obecných obchodních principech společnosti Arcadis, jež vnášejí do našeho podnikání integritu a popisují naše odpovědnosti a závazky vůči všem zainteresovaným subjektům.