• Kdo jsme

Naše strategie - Politika řízení společnosti

Politika řízení společnosti Arcadis Czech Republic s.r.o. vychází z globální strategie společnosti Arcadis, zaměřené na vytváření dlouhodobé udržitelnosti pomocí profesionálního a motivovaného týmu a silnou klientskou základnou za účelem trvalého růstu a ziskovosti. Společnost usiluje o neustálé zlepšování interních procesů a plnění všech právních, finančních a jiných požadavků.

Trvale udržitelný růst

Tento prvek naší strategie si klade za cíl naplnit rostoucí poptávku klientů po udržitelných řešeních  a zajistit udržitelný rozvoj společnosti formou postupného organického růstu. Skládá se ze tří prvků: rozvoje jádra, soustředěného růstu a fúzí a akvizic.

  • Rozvoj jádra: prostřednictvím našich regionálních zastoupení upevňujeme vztahy se stávajícími klienty a zaměřujeme se na významné klienty na místní, národní i nadnárodní úrovni.
  • Soustředěný růst: urychlujeme organický růst prostřednictvím sedmi priorit; tří koncových trhů (nové trhy, klienti ve velkých městech a přírodní zdroje); a čtyř nabídek hodnot (životní prostředí a voda pro průmysl, řízení programů, obchodní poradenství a projektování).
  • Fúze a akvizice: finanční kritéria pro akvizice zůstávají nezměněna a neustále hledáme nové firmy, které by strategicky posílily naši vedoucí pozici a pomohly nám odlišit se od konkurence tak, abychom mohli lépe sloužit našim klientům.

Výkony

Naší ambicí je být považováni za špičku ve všech oborech našeho působení a klademe důraz na kulturu neustálého zlepšování. Dosahování špičkových výkonů se dotýká mnoha aspektů naší činnosti, včetně způsobu, jakým vybíráme a rozvíjíme vztahy s našimi klienty, způsobu, jakým rozvíjíme a udržujeme své znalosti v jednotlivých oborech trhu, či výzkumu, pomocí kterého se odlišujeme od konkurence a udržujeme si před ní náskok.

Spolupráce

Prostřednictvím spolupráce využíváme naše schopnosti a globální dosah k tomu, abychom to nejlepší, co společnost Arcadis nabízí, mohli poskytnout všem našim klientům na místní, národní i nadnárodní úrovni.


Máte dotazy? Rádi vám odpovíme.

Ing. Pavel Čermák

CEO +420 602 613 215 Zeptejte se mě

Ing. Pavel Čermák

CEO +420 602 613 215 Zeptejte se mě
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.