• Dceřiné společnosti

GEOFOS

Společnost GEOFOS, s.r.o. je přední slovenská geologická a geotechnická firma s dlouholetou tradicí a profesionálními zkušenostmi v inženýrské geologii, geotechnice, terénních měřeních, ekologii a geodézii. Svým klientům poskytuje komplexní služby v oblastech průzkumů, monitoringu, dozorů a konzultací v různých fázích plánování a výstavby silnic a dálnic, vodohospodářských staveb, tunelů a mostů, železnic a životního prostředí. Společnost byla založena v roce 1996.

V roce 2005 získala majoritní podíl ve společnosti GEOFOS firma Stavební geologie − Geotechnika a.s., (dnes divize Geotechnika společnosti ARCADIS CZ), která je od roku 2002 součástí mezinárodní skupiny ARCADIS. Od roku 2007 je GEOFOS dceřinou společností ARCADIS CZ. 

Společnost GEOFOS tvoří profesionální tým 33 odborníků a vrcholových specialistů s rozsáhlými zkušenostmi získanými na Slovensku i v mezinárodních projektech. Aktivně spolupracuje s vysokoškolskými pracovišti Slovenské technické univerzity, Univerzity Komenského a Žilinské univerzity. Je členem Slovenské tunelářské asociace, Slovenské asociace inženýrských geologů a mnoha dalších profesních organizací. Společnost má zavedený integrovaný systém řízení, ve kterém jsou propojeny systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, environmentální systém řízení a systém řízení kvality. Systémy jsou pravidelně certifikovány. 

V současnosti se společnost dynamicky rozvíjí a patří mezi slovenskou špičku v oblasti inženýrské geologie a geotechniky, zejména v aplikaci geotechniky pro podzemní stavby. Pro své klienty je vždy spolehlivým a profesionálním partnerem. 

Nabídka prací: 


 • Komplexní inženýrskogeologické, geotechnické a hydrogeologické průzkumy
 • Geologické průzkumy životního prostředí
 • Terénní měření in situ v oboru inženýrské geologie a geotechniky
 • Monitoring geologických faktorů životního prostředí
 • Geotechnický, hydrogeologický a hydrogeochemický monitoring
 • Sanace geologického prostředí a ekologických zátěží
 • Posuzování vlivů staveb, činností a technologií na životní prostředí (EIA)
 • Posudky, studie, poradenská a konzultační činnost v oblasti inženýrské geologie, hydrogeologie, geotechniky a životního prostředí
 • Geotechnický dozor staveb
 • Geologická dokumentace během výstavby stavebního díla (geologický dozor)
 • Stabilní a konsolidační analýzy násypů a zářezů
 • Návrhy sanací svahových deformací

Významné reference

Máte dotazy? Rádi vám odpovíme.

Mgr. Lucie Bohátková

Ředitelka divize Geotechnika

Mail
Mgr. Lucie Bohátková

Ředitelka divize Geotechnika

Mail