• Certifikace a obchodní principy

Zásady zpracování osobních údajů

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ (OBCHODNÍ PARTNEŘI, KONTAKTNÍ OSOBY)

Vážení obchodní partneři,

tyto zásady mají za cíl informovat Vás, jakým způsobem Arcadis Czech Republic s.r.o. (dále jen „Arcadis“) shromažďuje, zpracovává, používá a předává Vaše osobní údaje (společně dále „zpracování osobních údajů“).

Osobními údaji se rozumí informace týkající se určité osoby, kterou lze na základě této informace, případně ve spojení s dalšími informacemi, identifikovat.

Nejběžnějšími příklady osobních údajů, které Arcadis v rámci každodenní podnikatelské činnosti zpracovává, jsou identifikační údaje (zejména jméno a příjmení, pozice) a kontaktní údaje (zejména e-mailová adresa a tel. spojení) obchodních partnerů (fyzických osob), příp. zástupců, zaměstnanců, spolupracovníků nebo členů statutárních orgánů obchodních partnerů (právnických osob) (dále jen společně „obchodní partneři“). 


Máte dotazy? Rádi vám odpovíme.

Jitka Machalkova

HR Manager +420702291058 Zeptejte se mě

Jitka Machalkova

HR Manager +420702291058 Zeptejte se mě
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.