• Certifikace a obchodní principy

Všeobecné obchodní principy a zvláštní protikorupční zásady společnosti Arcadis

Všeobecné obchodní principy a zvláštní protikorupční zásady společnosti Arcadis řídí naši činnost a rozhodování všude na světě:

Integrita jako klíčová hodnota. 
Naším cílem je podnikat čestným a transparentním způsobem. Náš závazek zajištění integrity je rozhodující pro způsob, jakým vedeme naši podnikatelskou činnost a jak přistupujeme k našim pracovníkům. 

Respekt k místním zákonům a kulturám. 
Dodržujeme místní zákony a respektujeme kulturu zemí, ve kterých působíme. Podporujeme zásady svobodného podnikání a férové konkurence a dbáme na dodržování příslušných zákonů a předpisů. Naše legitimní obchodní zájmy rozvíjíme, obhajujeme a podporujeme s ohledem na příslušné zákony a zájmy společnosti, v níž působíme. 

Hodnota pro zákazníky. 
Jsme svým klientům spolehlivým partnerem a naším cílem je poskytovat služby tak, abychom neohrožovali zájmy lidské společnosti, našich zaměstnanců či akcionářů. Své služby nabízíme za podmínek, které nemají nepříznivý dopad na náš nezávislý odborný úsudek, přičemž jejich cílem je vytvořit optimální hodnotu pro naše klienty. Zaměřujeme se na neustálé zlepšování našich služeb prostřednictvím investic do naší báze znalostí a do rozvoje kompetencí našich zaměstnanců. Jsme ve vztahu k našim klientům transparentní pokud jde o konflikty zájmů, které by v průběhu realizace našich služeb mohly nastat. 

Přístup odpovědného zaměstnavatele. 
Našich zaměstnanců si ceníme jako klíčového zdroje. Podporujeme angažovanost zaměstnanců a prostřednictvím komplexních postupů a iniciativ jim pomáháme při jejich osobním rozvoji. Každý zaměstnanec společnosti Arcadis má rovnocennou příležitost dosáhnout osobního uznání, postupu, kariérního rozvoje a odměn, a to bez ohledu na jeho zázemí nebo přesvědčení. Stejnými pravidly se řídí nábor nových pracovníků. Společnost netoleruje žádné formy diskriminace nebo obtěžování. Usilujeme o to, aby při všech našich činnostech kdekoliv na světě byla plně respektována základní lidská práva.

Máte dotazy? Rádi vám odpovíme.

Petra Pavlasová

HR Business Partner Zeptejte se mě

Petra Pavlasová

HR Business Partner Zeptejte se mě