• Certifikace a obchodní principy

Testovací stránka

Zkoušíme novou stránku

ÚVODNÉ INFORMÁCIE
Vážení zamestnanci, 
Táto smernica má za cieľ informovať Vás, akým spôsobom Váš zamestnávateľ, t.j. Arcadis Czech Republic s.r.o., organizačná zložka Slovensko, IČO 50 577 972, so sídlom Einsteinova 11, 851 01 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka č. 3656/B (ďalej len „Arcadis o.z.“) zhromažďuje, spracúva, používa a odovzdáva Vaše osobné údaje (spoločne ďalej „spracúvanie osobných údajov“).

Osobnými údajmi sa rozumejú informácie, týkajúce sa určitej osoby, ktorú je možné na základe tejto informácie, prípadne v spojení s ďalšími informáciami, identifikovať.

Máte dotazy? Rádi vám odpovíme.

Ing. Petra Pavlasová

HR Business Partner Zeptejte se mě

Ing. Petra Pavlasová

HR Business Partner Zeptejte se mě