• Certifikace a obchodní principy

Integrovaný systém řízení (IMS)

Kvalitní, bezpečné a ekologické řízení všech procesů ve společnosti.

Kvalita

 • Kvalita je prioritou ve všech fázích provádění jednotlivých odborných činností.
 • Společnost má certifikovaný systém managementu kvality (QMS) podle normy ČSN EN ISO 9001.

Ekologie

 • Environmentální politika společnosti i veškeré její aktivity jsou směřovány tak, aby měly co nejmenší dopad na životní prostředí.
 • Společnost má certifikovaný systém EMS podle normy ČSN EN ISO 14001 - certifikát EMS 

Bezpečnost

 • Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP) zaměstnanců a klientů společnosti Arcadis Czech Republic s.r.o. je důležitá a neoddělitelná součást všech našich podnikatelských aktivit.
 • Společnost má certifikovaný systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) podle normy ČSN ISO 45001.
 •  V našich Všeobecných Obchodních Zásadách se zavazujeme poskytnout všem našim zaměstnancům zdravé a bezpečné pracovní prostředí. V tomto směru je naše globální vize a politika ochrany zdraví a bezpečnosti postavena na aktivním přístupu k řízení rizik a chování jednotlivých osob, jenž integruje problematiku bezpečnosti, ochrany zdraví při práci (BOZP) a wellbeingu do naší kultury, našich hodnot a do způsobu naší činnosti. 
 • Náš globální systém řízení zdraví a bezpečnosti (BOZP) je navržen tak, aby standardizoval proces zdraví a bezpečnosti v celé společnosti, ale umožňoval nuance místní kultury, očekávání klientů a regulaci. Náš systém se zaměřuje na proaktivní rozpoznávání nebezpečí, hodnocení rizik a kontrolu, aby se předešlo nehodám. Získané ponaučení a osvědčené postupy jsou pravidelně sdíleny po celém světě prostřednictvím našeho formálního procesu sdílení bezpečnosti a neformálního propojení zaměstnanců. Náš systém umožňuje zaměstnancům vykonávat svou práci tak, aby chránili sebe i ostatní. Poskytuje jim nástroje k provádění zdravých a bezpečných pracovních postupů za všech okolností a vybízí je, aby tyto nástroje používaly mimo zaměstnání k udržení zdravého a bezpečného osobního životního stylu.


Integrací systému TRACK do každé činnosti se nepřetržitě snažíme předcházet úrazům a incidentům: 

 • Think (přemýšlej během práce).
 • Recognize (uvědom si nebezpečí).
 • Assess (vyhodnoť rizika).
 • Control (měj nebezpečí pod kontrolou).
 • Keep (udržuj BOZP na prvním místě).

Problematika BOZP je rovněž nedílnou součástí všech řešení, která poskytujeme našim klientům, a je jedním z klíčových hledisek, kterými se společnost Arcadis odlišuje od konkurence. Usilujeme o to, abychom dokázali překonat očekávání našich pracovníků, zákazníků a všech zainteresovaných osob pokud jde o oblast BOZP, a to bez ohledu na stále přísnější standardy týkající se naší činnosti, jež kladou stále větší důraz na neustálé zlepšování, dohled, angažovanost a odpovědnost zaměstnanců. 
Naše kultura BOZP je snadno pochopitelná díky našemu sloganu:
Opravdový závazek; denní úkol: Bezpečnost


Máte dotazy? Rádi vám odpovíme.

Ing. Zdeněk Trejbal

Head of Commercial Developers & Contract Solutions +420 602 374 297 Zeptejte se mě

Ing. Zdeněk Trejbal

Head of Commercial Developers & Contract Solutions +420 602 374 297 Zeptejte se mě
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.