• Certifikace a obchodní principy

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP)

Bezpečnost a ochrana zdraví našich zaměstnanců a ostatních zainteresovaných osob je pro společnost Arcadis klíčovým aspektem všech našich činností. V našich Obecných obchodních principech se zavazujeme poskytnout všem našim zaměstnancům zdravé a bezpečné pracovní prostředí. V tomto směru je naše globální vize a politika ochrany zdraví a bezpečnosti postavena na aktivním přístupu k řízení rizik a chování jednotlivých osob, jenž integruje problematiku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) do naší kultury, našich hodnot a do způsobu naší činnosti.

Ochrana zdraví a bezpečnost
Bezpečnost a ochrana zdraví našich zaměstnanců a ostatních zainteresovaných osob je pro společnost Arcadis klíčovým aspektem všech našich činností. V našich všeobecných obchodních zásadách se zavazujeme poskytnout všem našim zaměstnancům zdravé a bezpečné pracovní prostředí. V tomto směru je naše globální vize a politika ochrany zdraví a bezpečnosti postavena na aktivním přístupu k řízení rizik a chování jednotlivých osob, jenž integruje problematiku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) do naší kultury, našich hodnot a do způsobu naší činnosti.

Systém bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Náš globální systém řízení BOZP byl navržen tak, aby zajistil standardizaci procesů v oblasti BOZP napříč celou společností, a to při respektování místních kulturních odlišností, očekávání klientů a příslušných předpisů. Náš systém se zaměřuje na proaktivní rozpoznávání nebezpečí a na hodnocení a řízení rizik s cílem předcházet incidentům. Poučení z případných problémů a nejlepší postupy jsou často sdíleny, a to v globálním měřítku. Náš systém vede pracovníky k tomu, aby svou práci vykonávali takovým způsobem, jenž zajistí ochranu jich samých i ostatních osob. Poskytuje jim nástroje pro zavádění zdravých a bezpečných pracovních postupů a umožňuje jim tyto nástroje používat i mimo zaměstnání, aby si s jejich pomocí mohli zachovat zdravý a bezpečný životní styl.

Integrací systému TRACK do každé činnosti se nepřetržitě snažíme předcházet úrazům a incidentům:

  • Think (přemýšlej během práce).
  • Recognize (uvědom si nebezpečí).
  • Assess (vyhodnoť rizika).
  • Control (měj nebezpečí pod kontrolou).
  • Keep (udržuj BOZP na prvním místě).

Problematika BOZP je rovněž nedílnou součástí všech řešení, která poskytujeme našim klientům, a je jedním z klíčových hledisek, kterými se společnost Arcadis odlišuje od konkurence. Usilujeme o to, abychom dokázali překonat očekávání našich pracovníků, zákazníků a všech zainteresovaných osob pokud jde o oblast BOZP, a to bez ohledu na stále přísnější standardy týkající se naší činnosti, jež kladou stále větší důraz na neustálé zlepšování, dohled, angažovanost a odpovědnost zaměstnanců.
Naše kultura BOZP je snadno pochopitelná díky našemu sloganu:
Opravdový závazek; denní úkol: Bezpečnost

Máte dotazy? Rádi vám odpovíme.

Ing. František Indra

Koordinátor BOZP Zeptejte se mě

Ing. František Indra

Koordinátor BOZP Zeptejte se mě