Kdo jsme

Náš svět, který se potýká s řadou problémů od klimatických změn až po rychlou urbanizaci, je stále složitější.  Naše společnost svým klientům přináší výjimečné a trvale udržitelné výsledky v celé řadě oblastí, jako jsou například maximalizace prostoru ve městech nebo zajištění obyvatelnosti neúrodných oblastí.  Naši pracovníci společně usilují o vytváření hodnot v podobě staveb i přírodního prostředí, jež jsou v souladu se svým okolím – od nákupních center v Šanghaji, přes nové železniční systémy v Dauhá, až po snižování znečištění ovzduší v Los Angeles. V České republice Arcadis podniká prostřednictvím společnosti Arcadis Czech Republic s.r.o., na Slovensku prostřednictvím Organizačné zložky Slovensko, Arcadis Czech Republic s.r.o. Zlepšujeme kvalitu života.