• Kariéra

Zásady zpracování osobních údajů

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ - INFORMACE PRO UCHAZEČE O ZAMĚSTNÁNÍ

Vážení uchazeči o zaměstnání,

tyto zásady mají za cíl Vás informovat, jakým způsobem společnost Arcadis Czech Republic s.r.o. (dále jen „Arcadis“) shromažďuje, zpracovává, používá a předává Vaše osobní údaje (společně dále „zpracování osobních údajů“).

Osobními údaji se rozumí informace týkající se určité fyzické osoby, kterou lze na základě této informace, případně ve spojení s dalšími informacemi, identifikovat.

Nejběžnějšími příklady osobních údajů, které společnost Arcadis v souvislosti s přijímáním nových zaměstnanců zpracovává, jsou identifikační údaje (zejména jméno a příjmení), kontaktní údaje (tel., e-mail), a další údaje obsažené ve Vašem životopise, zejména údaje o Vašem vzdělání, kvalifikaci a dosavadních pracovních zkušenostech.


Máte dotazy? Rádi vám odpovíme.

Jitka Machalkova

HR Manager +420702291058 Zeptejte se mě

Jitka Machalkova

HR Manager +420702291058 Zeptejte se mě
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.