Časté dotazy

 • Jaké výhody jsou s prací ve společnosti Arcadis spojeny?
  Kromě firemní kultury a možnosti kariérního růstu jsou podle našeho názoru pro získání a udržení nejlepších talentů důležité dobrá finanční odměna a soubor zaměstnaneckých výhod. Proto usilujeme o vytvoření takového programu zaměstnaneckých výhod, který bude nejen konkurenceschopný, ale který by byl zároveň flexibilní a umožňoval by firmě reagovat na měnící se potřeby dnešních zaměstnanců. 

  Naším cílem je získat ty nejbystřejší a nejlepší; a jsme si vědomi, že nabídka kreativního prostředí, náročné, avšak naplňující příležitosti, či komplexní soubor zaměstnaneckých výhod představují správnou cestu, jak nejlepší lidi přilákat a udržet.


  Přehled benefitů:

  - Podpora neustálého vzdělávání

  Podpora osobního rozvoje zaměstnance, odborné interní semináře a přednášky,externí konference a odborné vzdělávání v ČR a zahraničí, rozvoj manažerských schopností a leadershipu

  - Jazykové vzdělání

  Anglický, německý, španělsky, ruský, francouzský jazyk se spoluúčastí zaměstnance (20%)

  - Výměnné pobyty a stáže

  Quest, SuperQuest, TeamQuest, Global Shapers

  - Firemní sportovní aktivity

  Financování na základě schváleného ročního rozpočtu (spolufinancované ze sociálního fondu)

  - Společenské aktivity

  Kulturní akce (spolufinancované ze sociálního fondu)

  - Stravenky

  Gastropass Sodexho v hodnotě 80 CZK

  - Půjčky zaměstnancům

  Ze sociálního fondu společnosti

  - Týden dovolené navíc (4+1)

  Čerpání týdne navíc je upraveno vedením společnosti • Budete se obracet na mé bývalé zaměstnavatele s žádostí o referenci?
  Po zahájení fáze pohovorů můžeme vaše bývalé zaměstnavatele kontaktovat, avšak pouze s vaším souhlasem.

 • Co je program Global Shapers?
  Každý rok je vybráno 100 talentovaných zaměstnanců s praxí méně než 5 let od ukončení studia, kteří získávají příležitost spolupracovat jako mezinárodní skupina. Cílem je pomoci jim navázat globální vztahy a přispět k rozvoji spolupráce. Více informací  o programu Global Shapers. 

 • Jak mohu ověřit stav své žádosti?
 • Jak se mohu ucházet o absolventskou pozici?
 • Jak společnost Arcadis podporuje diverzitu?
  Věříme, že při vzájemné spolupráci dokážou různorodí lidé s různými zkušenostmi vytvářet nejvíce inovativní myšlenky. Diverzita posiluje naši konkurenceschopnost a přispívá k celkové síle společnosti. Společnost Arcadis aktivně podporuje inkluzivitu napříč pracovišti, vytváří prostředí, v němž má každý jednotlivec rovnou příležitost pro uplatnění svého plného potenciálu, kde jsou rozdíly mezi lidmi oceňovány a kde se zaměstnanci cítí respektovaní a mají hlas při rozhodování, které se jich dotýká. Různorodí a schopní pracovníci jsou základem našeho úspěchu.
 • Jaké jsou možnosti kariérního růstu?
  Působíme v široké řadě sektorů, služeb, oborů a geografických lokalit. Nezáleží na tom, zda svou kariéru u nás zahájíte jako praktikant [linkto: grad/intern page] nebo jako zkušený odborník, Arcadis vám v obou případech nabízí řadu příležitostí, jak se učit a růst.

  Nabízíme kariérní postup pro:

  >Technické experty

  >Odborníky na provoz

  >Vedoucí pracovníky

  >Specialisty péče o klienty

  >Administrativní specialisty

 • Jaké schopnosti a talenty hledáme?
  Uchazeči musí být schopni nabídnout více, než pouze potřebnou kvalifikaci a soubor dovedností pro konkrétní roli. Musí zároveň prokázat, že se ztotožňují s hodnotami
  společnosti Arcadis a musí sdílet vášeň pro zlepšování kvality prostředí a života. Hledáme sebejisté a analytické týmové hráče s dobrými matematickými schopnostmi, jež disponují prvotřídními komunikačními dovednostmi, pozitivním přístupem a mají motivaci a odhodlání uspět.

  Společnost Arcadis neustále hledá výjimečné lidi z celé řady oborů pro své oblasti působení


 • Jaký je postup, aby bylo možné se ucházet o zaměstnání?
 • Jakým způsobem společnost Arcadis zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví při práci?

  Za účelem zajištění zdravého a bezpečného pracovního prostředí pro naše zaměstnance jsou zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci integrovány do všeobecných obchodních zásad společnosti Arcadis. Využíváme systém řízení BOZP, s jehož pomocí se snažíme aktivně identifikovat rizika a předcházet případným nehodám. Poučení a nejlepší postupy jsou pravidelně sdíleny mezi pobočkami společnosti na celém světě, a to prostřednictvím našeho procesu Safety Share a formou neformálních kontaktů.  


 • Mohu se ucházet o více než jednu pozici?
  Ano. Dbejte prosím na to, aby vaše kvalifikace a zkušenosti odpovídaly požadavkům uvedeným v popisu příslušné pozice.
 • Na koho se mohu obrátit s otázkou týkající se role nebo procesu?

  Ing. Petra Pavlasová

  petra.pavlasova@arcadis.com


  Ing. Zuzana Hreusová

  zuzana.hreusova@arcadis.com


 • Nabízí společnost Arcadis program rozvoje absolventů?
 • Spolupracuje Arcadis s externími personálními agenturami?
  Ano, příležitostně spolupracujeme s externími personálními agenturami. V souvislosti s náborem pracovníků respektujeme význam, jaký pro personální agentury má otázka exkluzivity, a chápeme množství času a úsilí, které je zapotřebí pro nalezení vhodného kandidáta vynaložit. Proto spolupracujeme s velmi malou skupinou externích personálních agentur, které mají se společností Arcadis podepsány příslušné smlouvy.

  Arcadis nepřijímá nevyžádané životopisy od externích náborářů či agentur. Jakékoliv životopisy předané externími personálními agenturami mohou být zpracovávány jako přímá žádost o zaměstnání od osoby uvedené v takovém životopise a nezakládají nárok na úhradu odměny pro takového zprostředkovatele.
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.