• Územní plánování

Urbanistické plánování a projektování

Jak se svět mění, mění se i potřeby související s plánováním a návrhem měst. Víme, co je zapotřebí pro vytvoření prostoru, který bude svým obyvatelům sloužit nejen dobře, ale po dlouhá léta.

Städteplanung

S rostoucím počtem obyvatel velkých měst vzrůstá i tlak na jejich společenské i environmentální vazby. Bez pečlivého plánování nových městských částí může tento tlak ohrozit obyvatele a dokonce mít nepříznivý dopad na pověst a postavení města. Také je potřeba počítat s rostoucí konkurencí mezi světovými městy v oblasti získávání nových investic a talentů.
 
Máme dlouholeté zkušenosti s projektováním a plánováním staveb po celém světě. Pomáháme klientům z veřejného i soukromého sektoru zajistit, aby bylo prostředí jejich měst vizuálně atraktivní a ekonomicky efektivní.

Realizujeme projekty pozemních staveb – stavby v energetice a teplárenství, logistické a industriální parky, průmyslové stavby, administrativní a bytovou výstavbu. 

Na co se specializujeme: 


  • Koordinace všech stavebních a technologických profesí
  • Zpracování architektonického a stavebně technického řešení
  • Plány BOZP v projektové přípravě
  • Zařízení pro vytápění a ochlazování staveb
  • Průkazy energetické náročnosti budov (PENB), tepelné výpočty stavebních konstrukcí
  • Zařízení silnoproudé elektrotechniky
  • Výpočty denního a umělého osvětlení
  • Inženýrská činnost ve výstavbě k daným projektům

Máte dotazy? Rádi vám odpovíme.

Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.