• Územní plánování

Komplexní plánování

Ve chvílích, kdy je potřeba zajistit dlouhodobou budoucnost města, je nezbytné neomezovat se pouze na běžné požadavky, které na fyzický prostor klademe. Musíme myslet komplexněji.

Ganzheitliche Planung

Vzrůstající populace a rychlý růst měst vytváří na plánování a rozvoj měst a obcí čím dál větší tlak. Navíc je zcela nezbytné, aby se tyto úkoly realizovaly správně. Bezpočet tlaků na dopravu, rozvodné sítě, či prostor pro rekreaci a bydlení má dalekosáhlé důsledky. Může mít dopad na veřejnou politiku i na každodenní životy miliónů lidí.
Neomezujeme se pouze na tradiční požadavky na plánování veřejného prostoru. Zaměřujeme se i na dlouhodobou budoucnost každého konkrétního společenství, na jeho cíle, aspirace a na základě těchto poznatků vytváříme funkční celky, které uspokojí požadavky dnešních i budoucích generací.

Máte dotazy? Rádi vám odpovíme.

Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.