• Územní plánování

Dopravní plánování

Ekonomika nemůže vzkvétat bez efektivní a spolehlivé dopravní infrastruktury. Navrhujeme stavby, které nejen odlehčí městům od husté dopravy, ale působí esteticky s ohledem na celkový vzhled města.

Transport- und Mobilitätsplanung

Rychle postupující urbanizace, zmenšující se rozpočty a nutnost chránit životní prostředí vyžadují inovativní přístupy. Díky svým odborným schopnostem v oblasti stavby železnic dokážeme zlepšit výkonnost dopravních spojení a propojit města a obce kdekoliv na světě. Navíc dbáme na nejpřísnější bezpečnostní standardy a zachování rovnováhy mezi projektem a původním přírodním prostředím.

S čím vám pomůžeme: 


 • Zajistíme projektovou dokumentaci dopravních staveb a technické infrastruktury v oboru nekolejová doprava (studie, dokumentace pro územní a stavební řízení, dokumentace pro výběr dodavatele stavby, realizační dokumentace, apod.) 
 • Zpracujeme celkové návrhy dopravního řešení území, liniových staveb, obchvatů, přeložek komunikací, parkovišť, cyklostezek, chodníků, dopravních ploch logistických areálů, výrobních a obchodních center
 • Zajistíme vstupní podklady (geodetické zaměření, geologický nebo geotechnický průzkum, diagnostika vozovek, hlukové a rozptylové studie)
 • Postaráme se o koordinaci projektu

Související služby:

 • Poradenství v oblastech dopravy a mobility
 • Projektování železnic a městských dopravních sítí
 • Návrhy stanic
 • Tunely
 • Mosty
 • Služby v oblasti správy majetku
 • Rozvoj zaměřený na mobilitu


Máte dotazy? Rádi vám odpovíme.

Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.