• Životní prostředí

Strategické ekologické poradenství

Dohled nad aktivitami našich klientů je důležitou součástí naší činnosti, v rámci které se snažíme zajistit, aby každý aspekt jejich provozní činnosti byl ohleduplný k životnímu prostředí a efektivní z hlediska trvale udržitelného rozvoje.

Strategische Umweltberatung

Pro každou organizaci může provoz jejích zařízení a provozování podnikatelské činnosti představovat celou řadu bezpečnostních a ekologických rizik. Převzetí těchto rizik a minimalizace jejich dopadu může pro výsledky firmy i pro její pověst znamenat významný přínos.

Společnost Arcadis díky kombinaci prvotřídních technických pracovníků se zkušenostmi v oblasti ekologického poradenství nabízí svým klientům praktická řešení pro lepší řízení rizik, jimž jsou vystaveni. Tímto způsobem se nám daří udržovat počet nehod a incidentů na absolutním minimu.

Související služby:

  • Právní audity
  • Systémy environmentálního managementu
  • Ekologické a bezpečnostní audity
  • Řízení bezpečnosti průmyslu a procesních rizik
  • Strategické poradenství

Máte dotazy? Rádi vám odpovíme.