• Vodohospodářství

Vodní hospodářství

Jedním z nejdůležitějších úkolů je zajištění ochrany našich měst a obcí před vlivem přírodních živlů. Urbanizace a klimatické změny znamenají pro životní prostředí vážné ohrožení. Díky zkušenostem z povodňových oblastí však víme, jak stavby zajistit proti nečekaným zásahům přírody.

Hochwasserschutz

Zabýváme se výstavbou protipovodňových opatření v asijsko-pacifickém regionu i opatřeními na ochranu finanční čtvrti New Yorku před hurikány. Naši odborníci navíc čerpají zkušenosti z velkých vodohospodářských staveb budovaných v minulosti na našem území.

Čím se zabýváme:


 • Konzultační, projektové a inženýrské služby
 • Management povrchových a odpadních vod
 • Zajišťování a ochrana vodních zdrojů
 • Hydrogeologický průzkum a monitoring
 • Odvodňování území, svahů a stavebních jam
 • Spolupráce na programech budování a zkvalitňování protipovodňových opatření
 • Sanace a rekonstrukce zemních hrází
 • Technicko-bezpečnostní dohled na vodohospodářských stavbách
 • Revitalizace a úpravy vodních toků
 • Supervizní činnost, technický dozor a monitoring
 • Protierozní ochrana břehů vodních toků a nádrží

Specializujeme se také na ochranu proti povodním:


 • Retenční nádrže, suché poldry
 • Úpravy drobných toků
 • Navyšování a oprava stávajících hrází
 • Oprava a návrh objektů na stávajících vodních nádržích


Máte dotazy? Rádi vám odpovíme.

Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.