• Vodohospodářství

Rozvody vody

Efektivní a spolehlivá přeprava vody představuje v dnešní době složitou výzvu, neboť narůstající počet obyvatel měst klade na dodávky pitné vody stále vyšší nároky.

Spolehlivá a efektivní distribuce vody byla jednou z hlavních priorit všech měst a obcí již od dávných dob. To platí v nezmenšené míře i dnes. Jak se světová města rozrůstají, stoupají také nároky na shromažďování a rozvod vody i na kanalizační systémy, jež se musí vyznačovat potřebnou efektivitou a musí být schopny odolat zkoušce času.

Společnost Arcadis již více než sto let pomáhá svým klientům s distribucí a skladováním vody i s odvodem odpadních a dešťových vod - vše s maximálním důrazem na ochranu veřejného zdraví. Naše služby pokrývají plánování, návrh a realizaci nových a renovaci stávajících páteřních kanalizačních řadů, vodovodních řadů, sběračů, čerpacích stanic, tunelů i zelené infrastruktury.

Související řešení:

  • Systémy pro distribuci pitné vody
  • Systémy pro odvod odpadních vod
  • Dešťová kanalizace a zelená infrastruktura

Máte dotazy? Rádi vám odpovíme.

Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.