• Vodohospodářství

Dodávka a úprava vody

Vzhledem k rostoucímu počtu obyvatel naší planety a omezeným vodním zdrojům je zapotřebí zajistit, aby tyto zdroje byly využity co nejefektivněji

Ifetayo Venner

Zeptejte se mě

Voda je životodárnou tekutinou lidských společenství všude na světě. Bez snadného přístupu k udržitelným dodávkám čisté vody jednoduše nemůžeme existovat. Zajištění bezpečných a spolehlivých dodávek vody však není tak snadné, jak by se mohlo na první pohled zdát.


Na základě našich odborných znalostí vybíráme nejmodernější technologie, jež dokáží splnit neustále se měnící požadavky na kvalitu pitné vody a nároky na čištění odpadních vod. Naše specializované globální týmy jsou zárukou toho, že dokážeme naplnit požadavky místních předpisů, a to s minimálním dopadem na životní prostředí, což je nezbytný předpoklad pro zachování zdrojů vody pro budoucí generace. Pomáháme obcím a městům s rozšiřováním a diverzifikací zdrojů vody.

Související služby:

  • Systémy dodávek a čištění
  • Systémy čištění odpadních vod
  • Odsolování a recyklace

Máte dotazy? Rádi vám odpovíme.

Ifetayo Venner

Zeptejte se mě
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.