Wasser

Vodohospodářství

Od zdroje ke kohoutku, a pak zpět do přírody. Rozvoj měst i firem na vodě zcela závisí.

V každé fázi vodohospodářského cyklu při své práci kombinujeme všechny naše zkušenosti, inovace a vědomosti. Vytváříme trvanlivá řešení pro správu vodních zdrojů, ochranu lidí i životního prostředí a snižování rizik. Naše řešení zajišťují bezpečné dodávky pitné vody a efektivní likvidaci odpadních vod měst i průmyslových podniků.

Otázky

Kontaktujte prosím John Batten

Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.