• Inženýring

Stavebnictví

Fungující doprava a infrastruktura jsou nezbytnou součástí našich obcí, měst a dokonce i celých ekonomik. S ohledem na rychle rostoucí světovou populaci je přitom klíčové, aby vše, co vytvoříme, vydrželo dlouhá léta.

Brücke über Fluss mit Stadt im Hintergrund


S nárůstem světové populace vzrůstá i potřeba nových železnic, tunelů, přístavů a elektráren. To znamená, že projektování a výstavba musí nejen splňovat současnou poptávku, ale zároveň předvídat budoucí požadavky na kapacitu, snižovat dopad na životní prostředí a zvyšovat kvalitu života těch, kterým slouží.

Máme dlouholeté zkušenostmi z mnoha světových projektů a jsme hrdí na svou schopnost propojit technické a architektonické řešení a nabídnout svým klientům ta nejmodernější řešení.

S čím vám pomůžeme:


  • Zajištění územního rozhodnutí 
  • Stavební povolení 
  • Zkušební provoz zařízení
  • Kolaudační souhlas
  • Získání dalších dokumentů a povolení ve výstavbě
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.