• Inženýring

Podzemní infrastruktura

Podzemní infrastruktura měst je životně důležité pro údržbu a provoz všeho na povrchu. Dbáme na to, aby podzemní prostředí bylo ve všech ohledech připraveno na požadavky zítřka.


Pod ulicemi měst se nachází labyrint potrubí, kanalizace a tunelů. Efektivní údržba a výměna součástí těchto systémů je klíčová nejen pro ochranu veřejného zdraví, ale také pro zajištění maximálně efektivního fungování města.

Pomáháme vyvážit provozní, technické, regulační a finanční aspekty projektu. Vytváříme tak efektivnější a lépe fungující vodovodní systémy a soustavy pro odvod splaškových a dešťových vod.

S čím vám pomůžeme:


  • Kmenové kanalizační řady
  • Vodovodní řady
  • Záchytné stoky
  • Čerpací stanice

Máte dotazy? Rádi vám odpovíme.

Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.