• Zelené služby

WELL BUILDING STANDARD™

WELL certifikace™ pro nové i stávající budovy a interiéry je novým nástrojem, jak měřit a hodnotit parametry vnitřního prostředí ovlivňující zdraví a pohodu uživatelů.

Ing. Lenka Matějíčková

Head of Sustainability Zeptejte se mě

Současný rostoucí zájem developerů o tzv. certifikace pro šetrné budovy (někdy se také hovoří o Zelených budovách s certifikátem LEED či BREEAM) s sebou přináší nové výzvy pro navrhování a provozování všech typů budov – administrativních, komerčních center, průmyslových závodů, nebo rezidenčních objektů. Aby mohla být budova označena jako šetrná, musí respektovat základní podstatu trvalé udržitelnosti; jinými slovy by taková budova měla být například umístěna na takovém místě, aby podpořila snadnou dostupnost jejím uživatelům jinak než pomocí osobních automobilů, musí ke svému provozu hospodárně používat vodu a energii. Velký důraz se klade na použití recyklovaných či místních materiálů nebo výrobků a v neposlední řadě musí budova svým uživatelům poskytovat také příjemné prostředí.

Hodnotící systém WELL je založen na implementaci několika základních faktorů s významným vlivem na životní pohodu samotného uživatele, které po dlouhou dobu zkoumali odborníci v USA pod záštitou International WELL Building Institute™ (IWBI™ ). WELL certifikace by měla garantovat příjemné pracovní prostředí mimo jiné i proto, že zisk tohoto certifikátu musí být podložen měřením klíčových parametrů prostředí nezávislou třetí stranou.

Na rozdíl od certifikací LEED a BREEAM, hodnotící systém WELL je založen nikoli na snižování spotřeb energií a škodlivosti vlivů výstavby na životní prostředí, ale na implementaci několika základních faktorů s významným vlivem na životní pohodu a zdraví samotného uživatele. Systém certifikace WELL vznikl pod záštitou International WELL Building Institute (IWBI) v U.S.A. IWBI jeprospěšná organizace.

WELL certifikace by měla garantovat příjemné a zdravé pracovní prostředí mimo jiné i proto, že zisk tohoto certifikátu musí být podložen měřením klíčových parametrů prostředí a kontrolou splnění požadavků vybraných kreditů nezávislou třetí stranou.


Počty kreditů a typy certifikace

Je třeba splnit všechny povinné předpoklady a určitý počet kreditů k získání cílené úrovně certifikace

WELL BRONZ za 40 bodů – pouze v rámci certifikace Core and Shell

WELL STŘÍBRO: 50 BODŮ

WELL ZLATO: 60 BODŮ

WELL PLATINUM:  80 BODŮ

Projekty mohou získat minimálně 2 body a maximálně 12 bodů za koncept. Celkem maximálně 100 bodů a 10 bodů za inovativní kreditů. 

 

WELL certifikace se zabývá 10 základními koncepty:

  • Vzduch (18 kreditů) – optimalizace a kvalita vnitřního ovzduší; strategie pro prevenci a eliminaci znečištění vzduchu při provozu.
  • Voda (9 kreditů) – optimalizace kvality vody a zároveň zajištění její dostupnosti; strategie pro filtraci a čištění vody.
  • Výživa (17 kreditů) – podpora zdravého stravování; porozumění nutričním hodnotám.
  • Světlo (14 kreditů) – harmonie cirkadiánního rytmu (biorytmus popisující kolísání úrovně aktivity a bdělosti přibližně s 24-hodinovou periodou), úroveň osvětlení s důrazem na přirozené denní světlo; umístění oken a možnost ovládání stínění.
  • Pohyb (20 kreditů) – zvýšení pohybové aktivity.
  • Tepelná pohoda (12 kreditů) – podporova lidské produktivity a zajistění maximální úrovně tepelné pohody pro všechny uživatele budovy prostřednictvím optimalizace návrhu a řízení systému vytápění, chlazení a klimatizace.
  • Zvuk (11 kreditů) - optimalizace požadovaného přenosu zvuku a snižování hlučnosti ve vnitřním prostředí vlivem vnějších i vnitřních faktorů
  • Materiály (24 kreditů) – snižování dopadu škodlivých a toxických látek ze zabudovaných materiálů a zařizovacích předmětů na uživatele
  • Mysl (26 kreditů) – podpora mentálního a emocionálního zdraví se zaměřením na faktory, které je ovlivňují
  • Komunita (31 kreditů) – požaduje od zaměstnavatele a provozovatele budovy zajištění řádné zdravotní péče, podmínek pro nové rodiče, sociální a empatický přístup k různým sociálně vypjatým situacím či zapojení se do charitativní činnosti a bezpečnosti na pracovišti.

Každý z deseti okruhů se dělí na kredity, které jsou buď povinné, nebo volitelné. Pro získání certifikátu musí být všechny povinné části splněny. Vyšší úroveň certifikace bude udělena pouze budovám, které získají určitý počet volitelných kreditů v rámci jednotlivých konceptů. Pro zachování platného certifikátu je nutná recertifikace každé 3 roky.

Za certifikace se hradí IWBI registrační a certifikační poplatky, které lze hradit jednorázově či ve splátkách. Splátky s sebou přinášejí řadu výhod jako je recertifikace bez poplatků a garantovaná výše poplatků.

Jaké budovy či prostory lze certifikovat WELL

V podstatě jakékoli.

Na základě zkušeností IWBI s WELL v1 a pilotními projekty vznikla nová verze certifikace WELL v2. Jelikož o certifikaci WELL projevili zájem i vlastníci jiných, než kancelářských budov (industriální stavby, nemocnice, školy, retail, rezidenční domy, multifunkční projekty…), vznikl nový velice pružný systém certifikace WELL v2, který umožňuje uzpůsobit výběr rozsahu certifikace a kreditů dle typu a možností projektu. Tak vznikl systém certifikace, do kterého se může zapojit každý projekt, který splní povinné předpoklady a příslušný počet kreditů. Kritéria se v on-line nástroji automaticky změní při předběžné registraci projektu po zadání základních parametrů.

Po registraci je certifikačnímu týmu přidělen poradce od IWBI, který zodpoví případné dotazy.

WELL Building Standard je možno použít pro novou (New Construction) nebo stávající budovu (Existing Building), kterou používá vlastník budovy alespoň z 90 % jejích ploch. V jiném případě lze budovu certifikovat v rozsahu Core & Shell, což zhruba odpovídá používání v poměru 25 % vlastník / 75 % nájemci. Dále je možné certifikovat novou či existující nájemní vestavbu.

WELL certifikované budovy nebo nájemní prostory zajistí měřitelný dopad na zdraví, pohodu a spokojenost uživatelů. Mimo jiné pomáhá zajistit i vyšší výkonost a nižší fluktuaci či nemocnost zaměstnanců a přispěje k prosperitě napříč celou společností. Přidá-li se k tomu i certifikace šetrných budov LEED nebo BREEAM, vznikne velmi hodnotný koncept pro zajištění trvalé udržitelnosti v budovách.

Počet certifikovaných projektů v 10/2019

350         New and existing Interiors

397         Core and Shell (1 v ČR – Visionary, 26 806 m2, SKANSKA, WELL CS GOLD 2019)

69          New and Existing Buildings

24           New and Existing Interior in a Core and Shell building

547         WELL v2 Core and Shell

2516     WELL v2 certification

 

Počet registrovaných projektů v 10/2019

3,591     zaregistrovaných projektů (3 v ČR (CS) - Vinohradská, 3400 m2; Parkview – 19,800 m2; Praga Studios, 14 477 m2) z toho 2,494 projektů ve WELL v2

Celkem zapojeno 58 zemí po celém světě


Máte dotazy? Rádi vám odpovíme.

Ing. Lenka Matějíčková

Head of Sustainability Zeptejte se mě
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.