• Zelené služby

Ostatní "zelené" služby

Pod tímto pojmem se rozumí soubor činností, které jsou poskytovány společností Arcadis Czech Republic s.r.o. jako podpora prováděné certifikační činnosti, případně zcela samostatně jako doplněk k nabízeným službám, za účelem zlepšení vztahu mezi životním prostředím a budovami jak stávajícími, tak nově projektovanými. Veškeré výstupy mohou být v českém nebo anglickém jazyce.

Ing. Lenka Matějíčková

Head of Sustainability Zeptejte se mě

Poradenská činnost v nízkoenergetické / pasivní architektuře
  • Bývá zahrnuta v rámci služeb projektového a cenového managementu během fáze projekčních prací.

Dynamická analýza chování budovy

  • Zahrnuje veškerou energetickou spotřebu a všechny faktory a vstupy, které mají vliv na spotřebu energií v budově. Výstup z tohoto modelu pak neslouží jen potřebám certifikace LEED, pro kterou je povinný, ale také poskytuje vlastníkovi nebo budoucím nájemcům budovy reálný obraz o provozních nákladech na energie budovy, a to i pro jednotlivé nájemní úseky.

Optimalizace energetických systémů budovy a zařízení TZB

  • Může být prováděna jak ve fázi návrhu budovy, tak při požadavku vylepšení provozu stávajících budov. Pokud je optimalizace provedena již během přípravy projektu, je možné předpovědět i provozní náklady budoucích provozních úseků, což je velmi zajímavé z pohledu vlastníka i budoucích nájemců. Pro existující budovy jsme schopni pomocí důkladného energetického auditu a simulačních metod výrazně snížit budoucí provozní náklady v porovnání s budovou, která by toto nepodstoupila.

Analýza životního cyklu

  • Je prováděna s cílem informovat investora a projektový tým ve fázi návrhu budovy o možných alternativách různých prvků budovy, které povedou ke snížení nákladů na provoz během celého životního cyklu budovy a tím zvýšení její hodnoty.

Dohled nad uváděním do provozu a komplexními zkouškami systémů TZB v budově

  • Prováděný dle podmínek certifikačních systémů LEED a BREEAM vedoucí k zajištění správného fungování budovy a kontroly dodržení navržených paramentů. V rámci této služby je zahrnuto také vypracování souvisejících dokumentů potřebných ke splnění požadavků certifikace.

Termografická kontrola staveb

  • Prováděná za pomoci pořízeného záznamu z termografické kamery umožňuje analýzu stavu budovy především s ohledem na existenci tepelných mostů v konstrukcích, souvislost tepelné izolace či neprůvzdušnost obálky budovy.

Ekologické studie BREEAM Land use and ecology

  • Zpracované se zaměřením na zvyšování biodiverzity, jak rostlinných tak živočišných druhů. Při zvyšování biodiverzity vycházíme z místních přírodních podmínek. Návrhy jsou koncipovány tak, aby již samotná zeleň lákala užitečné živočichy k jejímu využívání (např. motýli, opylovači, ptactvo). Dále je návrh doplněn o cíleně vytvořené úkryty a hnízdní prostředky pro všeliká užitečná zvířectva (budečky, domečky). Součástí návrhu je i Landscape and habitat management plan.
Máte dotazy? Rádi vám odpovíme.

Ing. Lenka Matějíčková

Head of Sustainability Zeptejte se mě