• Zelené služby

LEED

LEED (Leadership in Energy and Environment Design), ve volném překladu Řízení projektu s ohledem na energie a životní prostředí, popisuje způsob, jakým můžeme zhodnotit kvalitu prostředí, kde lidé žijí, pracují a učí se.

Ing. Lenka Matějíčková

Head of Sustainability Zeptejte se mě

Certifikát LEED v dnešní době představuje známku kvalitní budovy a poskytuje majitelům a uživatelům budov určitý rámec zajišťující kvality tzv. Zelené stavby.


Hodnotící systém LEED byl vytvořen americkou společností U.S. Green Building Council (USGBC) - v překladu Americká rada pro šetrné budovy. LEED se skládá ze souboru hodnotících hledisek pro celý životní cyklus Zelené budovy, dokonce je zaměřen i na udržitelnou zástavbu jako celku. 

Od svého založení roku 1998 obdrželo certifikát LEED více než 12.000 projektů ve Spojených státech a 30 zemích po celém světě, které pokrývají na 140 km² dotčených ploch.

Systém certifikace slouží k ověření (nezávislou třetí stranou), že budova byla navržena a postavena s použitím strategií zaměřených na dosažení co nejlepších výsledků v klíčových oblastech životního prostředí a s ohledem na lidské zdraví. Hodnotí se trvale udržitelná zástavba, úspory pitné vody, energetická náročnost, výběr stavebních materiálů a kvalita vnitřního životního prostředí.

Úspěšným projitím certifikací LEED získá stavební investor a provozovatel nástroje, které potřebuje k okamžitému a měřitelnému výkonu svých budov a jejich dopadu na životní prostředí. Budovy s certifikátem LEED mají jak environmentální výhody, tak i finanční přínos pro investora i budoucího nájemce.

LEED posuzuje stavební i technologické celky budovy a jejího okolí v následujících kategoriích:
Jednotlivé kategorie jsou ohodnoceny maximálním počtem bodů a to v takovém pořadí, aby zohlednily důležitost dané kategorie v rámci celého systému.

Nejvíce je bodově ohodnocena kategorie Energie a atmosféra, kde je možné získat v kreditu EAc1 Optimalizovaná energetická spotřeba budovy až 21 bodů (systém CS).

Zatímco u necertifikovaných budov v ČR se hodnotí energetická náročnost pomocí průkazu energetické náročnosti budovy (PENB), certifikace LEED povinně vyžaduje podstatně podrobnější hodnocení spotřeb všech energií v budově, prováděné pomocí dynamického energetického modelu zahrnující veškerou energetickou spotřebu a všechny faktory a vstupy, které mají na spotřebu energií v budově vliv. Výstup z tohoto modelu pak neslouží jen potřebám certifikace LEED, ale poskytuje vlastníkovi nebo budoucím nájemcům budovy reálný obraz o provozních nákladech na energie budovy, a to i pro jednotlivé nájemní úseky.

Výstup z energetického modelu je také základem budoucího energetického managementu budovy.

Povinnou součástí certifikace LEED je i proces přejímaní technických systémů budovy do provozu (Fundamental Commissioning of building energy systems), během kterého se mimo jiné ověřuje, zda parametry instalovaných technologických zařízení odpovídají předpokladům v energetickém modelu. 

Jednotlivé úrovně certifikátu LEED jsou:

Slovní ohodnocení                     Bodová hranice
Certifikováno   - Certified         40-50 bodů
Stříbrný              - Silver                50-60 bodů
Zlatý                    - Gold                  60-70 bodů
Platinový           - Platinum          80+ bodů

Přednostmi LEED Zelených budov je například:

  • Snížení provozních nákladů
  • Zvýšení hodnoty budovy na trhu
  • Snížení množství odpadu určeného k odvozu na skládky nebo do spaloven jak během výstavby, tak během provozu
  • Úspory energií a vody
  • Zdravější a bezpečnější prostředí pro uživatele i návštěvníky

 

Jsme členem USGBC, což přináší našim klientům 20% slevu na registračních a certifikačních poplatcích.

Aktuální informaci o počtu certifikovaných budov naleznete zde:
http://www.usgbc.org/LEED/

Case Studies

Kancelářské budovy:

• QUADRIO, Praha
• Office Building, Prague
• Mechanica SO01 a SO02, Praha
• Palace Stromovka, Praha
• Praha Office Islands buildings A F, Praha
• Na Příkopě 14, Praha
• Projekt Smichov, Praha
• Masaryk Central Business District, Praha
• Jungmannova 15, Praha
• Jindřišská 16, Praha
• Isozaki Tower, Milano
• Florentinum, Praha
• CITY WEST C1, C2, Praha
• AVIATICA, Praha
• Art a Gen Office Gallery, Praha
• AFI Vokovice, Praha
• Dynamica, Praha
• Kavčí Hory Office Park, Praha
• Stará Celnice, Praha
• Uptown Tower A + Campus C,
Munchen
• River City Prague
• Prisma, Paris
• Polus Tower I. + II., Bratislava
• Nile House River City Prague

Fit-Outy:

• Banking institute HQ relocation, Praha a Brusel
• Arcadis Office, Praha
• One J&J, Praha
• IT company relocation, Praha

 Logistika:

• Ingersoll Rand Ovčáry , Kolín
• SKF LBU Chodov Addition IV V VI Chodov
• Wings , Ham
• JOHNSON CONTROLS production plant , Česká Lípa
• EAME Overhaul Reman Center, Žatec

 


 


Máte dotazy? Rádi vám odpovíme.

Ing. Lenka Matějíčková

Head of Sustainability Zeptejte se mě
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.