• Zelené služby

LEED

LEED (Leadership in Energy and Environment Design), ve volném překladu Řízení projektu s ohledem na energie a životní prostředí, popisuje způsob, jakým můžeme zhodnotit kvalitu prostředí, kde lidé žijí, pracují a učí se.

Ing. Lenka Matějíčková

Head of Sustainability Zeptejte se mě

Certifikát LEED v dnešní době představuje známku kvalitní budovy a poskytuje majitelům a uživatelům budov určitý rámec zajišťující kvality tzv. Zelené stavby.


Hodnotící systém LEED byl vytvořen americkou společností U.S. Green Building Council (USGBC) - v překladu Americká rada pro šetrné budovy. LEED se skládá ze souboru hodnotících hledisek pro celý životní cyklus Zelené budovy, dokonce je zaměřen i na udržitelnou zástavbu jako celku. 

Od svého založení roku 1998 obdrželo certifikát LEED více než 12.000 projektů ve Spojených státech a 30 zemích po celém světě, které pokrývají na 140 km² dotčených ploch.

Systém certifikace slouží k ověření (nezávislou třetí stranou), že budova byla navržena a postavena s použitím strategií zaměřených na dosažení co nejlepších výsledků v klíčových oblastech životního prostředí a s ohledem na lidské zdraví. Hodnotí se trvale udržitelná zástavba, úspory pitné vody, energetická náročnost, výběr stavebních materiálů a kvalita vnitřního životního prostředí.

Úspěšným projitím certifikací LEED získá stavební investor a provozovatel nástroje, které potřebuje k okamžitému a měřitelnému výkonu svých budov a jejich dopadu na životní prostředí. Budovy s certifikátem LEED mají jak environmentální výhody, tak i finanční přínos pro investora i budoucího nájemce.

LEED posuzuje stavební i technologické celky budovy a jejího okolí v následujících kategoriích:
Jednotlivé kategorie jsou ohodnoceny maximálním počtem bodů a to v takovém pořadí, aby zohlednily důležitost dané kategorie v rámci celého systému.

Nejvíce je bodově ohodnocena kategorie Energie a atmosféra, kde je možné získat v kreditu EAc1 Optimalizovaná energetická spotřeba budovy až 21 bodů (systém CS).

Zatímco u necertifikovaných budov v ČR se hodnotí energetická náročnost pomocí průkazu energetické náročnosti budovy (PENB), certifikace LEED povinně vyžaduje podstatně podrobnější hodnocení spotřeb všech energií v budově, prováděné pomocí dynamického energetického modelu zahrnující veškerou energetickou spotřebu a všechny faktory a vstupy, které mají na spotřebu energií v budově vliv. Výstup z tohoto modelu pak neslouží jen potřebám certifikace LEED, ale poskytuje vlastníkovi nebo budoucím nájemcům budovy reálný obraz o provozních nákladech na energie budovy, a to i pro jednotlivé nájemní úseky.

Výstup z energetického modelu je také základem budoucího energetického managementu budovy.

Povinnou součástí certifikace LEED je i proces přejímaní technických systémů budovy do provozu (Fundamental Commissioning of building energy systems), během kterého se mimo jiné ověřuje, zda parametry instalovaných technologických zařízení odpovídají předpokladům v energetickém modelu. 

Jednotlivé úrovně certifikátu LEED jsou:

Slovní ohodnocení                     Bodová hranice
Certifikováno   - Certified         40-50 bodů
Stříbrný              - Silver                50-60 bodů
Zlatý                    - Gold                  60-70 bodů
Platinový           - Platinum          80+ bodů

V České republice momentálně prochází budovy těmito hodnotícími systémy ve verzi 2009:

 • New Construction and Major Reconstructions (NC) 2009 – pro novostavby a výrazné přestavby (pokud je pro větší část budovy znám nájemce)
 • Core & Shell (CS) 2009 – když budoucí nájemce není znám a budova se staví spekulativně s tím, že fit-out (klientské vestavby) budou dodělány později (a certifikace se na ně nevztahuje).
 • Commercial Interiors (CI) 2009 – může navazovat na předchozí, ale nemusí – nájemce si nechá certifikovat vlastní fit-out (klientskou vestavbu).
 • Existing Buildings: Operation & Maintenance (EB:O&M) 2009 – pro budovy, které jsou již postaveny a v provozu.


Aktualizace systému LEED je naplánována na rok 2013, kdy dojde k zpřísnění pravidel získání certifikátu na dané úrovní, a je důkazem trvalého rozvoje hodnocení.


Přednostmi LEED Zelených budov je například:

 • Snížení provozních nákladů
 • Zvýšení hodnoty budovy na trhu
 • Snížení množství odpadu určeného k odvozu na skládky nebo do spaloven jak během výstavby, tak během provozu
 • Úspory energií a vody
 • Zdravější a bezpečnější prostředí pro uživatele i návštěvníky

 

Jsme členem USGBC, což přináší našim klientům 20% slevu na registračních a certifikačních poplatcích.

Aktuální informaci o počtu certifikovaných budov naleznete zde:
http://www.usgbc.org/LEED/

Reference

LEED CORE & SHELL (CS)

 • Jindřišská 16, Praha
 • Jungmannova 15, Praha
 • OAC Na Příkopě, Praha
 • Office Islands - budovy A-F, Praha
 • CITY WEST – budovy C1&C2, Praha
 • Florentinum, Praha
 • Palác Stromovka, Praha
 • COPA Centrum Národní, Praha
 • Argentinská hvězda, Praha

LEED NEW CONSTRUCTION (NC)

 • Eame Overhaul Center,Žatec
 • PVI Central, Česká Lípa
 • INGERSOL Rand, Kolín

LEED COMMERCIAL INTERIORS (CI)

 • Google relocation, Praha

 


Máte dotazy? Rádi vám odpovíme.

Ing. Lenka Matějíčková

Head of Sustainability Zeptejte se mě
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.