• Zelené služby

BREEAM

BREEAM (Building Research Establishment Environmental Asessment Method) je metoda pro hodnocení zelených budov. Zaručuje vysoký standard osvědčených postupů v oblasti udržitelné výstavby a stala se de facto měřítkem pro rozpoznání kvality budovy v rámci životního prostředí.

Ing. Lenka Matějíčková

Head of Sustainability Zeptejte se mě

BREEAM je světově nejrozšířenější systém hodnocení vlivu staveb na životní prostředí. Od založení roku 1990 bylo vydáno již více než 550.000 BREEAM certifikátů a přes 2,2 milion projektů je zaregistrováno.

Hodnocení úrovně projektu, konstrukce a užívání budovy podle certifikace BREEAM se provádí na základě stanovených měřítek kvality. Tato měřítka představují širokou škálu hodnocení kritérií a kategorií od spotřeby energie po ekologická hlediska. Zahrnují zejména aspekty týkající se úspory energie, hospodaření s vodou, požadavků na kvalitu vnitřního prostředí (zdraví a tepelná pohoda), znečištění okolí vlivem provozu budovy, dopravy uživatelů do budovy, použití stavebních materiálů, nakládání s odpady, ekologie a provozu budovy.

Certifikované hodnocení metodou BREEAM probíhá v různých fázích životního cyklu budovy a je provedeno auditory z organizací s příslušným oprávněním, kteří jsou vyškoleni akreditovanou osobou v rámci UKAS. To umožňuje klientům, developerům (investorům), projektantům a dalším získat:

  • trhem uznávané potvrzení nízkého dopadu budovy na životní prostředí
  • ujištění, že budova je postavena na základě osvědčených metod v souladu s životním prostředím
  • inspiraci pro výjimečná řešení minimalizující dopad na životní prostředí
  • dosažení vyšších než standardních návrhových hodnot pro splnění kritérií
  • systém pro snížení provozních nákladů a zlepšení pracovních podmínek a životního prostředí budovy
  • cesty vedoucí k vylepšení vztahu organizace firmy k životnímu prostředí

21.3.2016 došlo k aktualizaci stávající metodologie z roku 2013 na novou 2016, podle které se musí řídit veškeré nově zaregistrované budovy po tomto datu (kromě rekonstrukcí a klientských vestaveb).

Kredity jsou přidělovány v těchto deseti kategoriích podle kvality budovy:


Celkové ohodnocení je procentuální:

 

 


Za BREEAM certifikaci je odpovědný Auditor, který posoudí kvalitu budovy na základě souboru přesných a věrohodných důkazů o tom, že budova splňuje předepsané podmínky. Hodnocení tedy závisí na době, kdy se auditor do procesu zapojí (je nutné co nejdříve), na fázi projektu a dostupnosti a formátu informací. BREEAM certifikace probíhá dle následujících etap:

  • Pre-Assessment (Prvotní zhodnocení) – vedoucí k seznámení s projektem a stanovení cílů
  • Design Stage (Projekční fáze) – vedoucí k Interim BREEAM Certificate
  • Post-Construction Stage (Stavební a konečná fáze) – vedoucí k Final BREEAM Certificate

BREEAM konečný certifikát pro CTP Spielberg Office Centre - Tower B

Příklad certifikátu BREEAM

BREEAM lze použít pro posouzení všech typů budov po celém světě. Systém hodnocení se v rámci EU používá převážně pro - kancelářské budovy, obchodní centra a průmyslové haly. Ale je možné ho použít i pro obytné budovy.

Pro posouzení nestandardních budov, (tj. zcela specifických projektů nebo typů budov postavených v omezeném množství) lze použít hodnotící nástroj „BREEAM International Bespoke“.

Ve Velké Británii, Nizozemsku, Španělsku, Norsku, a v procesu ve Švédsku a Německu je zavedena specifická národní verze BREEAMu.

Aktuální informaci o počtu certifikovaných budov naleznete zde:
http://www.greenbooklive.com/search/scheme.jsp?id=202

Reference

 

Kancelářské budovy:

•Spielberk Office Centre Tower B, Brno

•Litochlebský park, Praha

•Domaniewska Office Hub, Warsaw

•A4.1C Honeywell, Brno

•Zuckermandel Blok B, Ca and Cx,

Bratislava

•BB C Building G + Delta HP Fit-out, Building Delta I + II, Praha

•CTP Vlněna buildings F, G, Brno

•Classic 7 Building M (3rd phase) phase), Praha

•Crystal, Praha

•CTPark Brno, A4.1 ABB, Brno

•Honeywell A3.2 C, Brno

•IQ Park, Ostrava

•AFI Karlín Business Centre, Praha

•Blox Evropská 11, Praha

•River Gardens Prague, Praha

•Metronom Business Center, Praha

•A3.2D Honeywell , Brno

•Nová Karolina Par k, Ostrava

•CTP Office Brno

•LIFE Building C Offices , Praha

•Metro Campus Brücke 13 Frankfurt

•Classic 7 building L , CEFN , Praha

•City West B3 , Praha

•Twarda Tower , Warsaw

•BB Centrum Filadelfie, Praha

•City West B2 , Praha

•BB C Alpha , Praha

•Hadovka Office Park, Praha

•GTC House, 19 Avenue a Square, Belgrade

•EURO a Astra Palace, Praha

•Digital Park I., II.a III., Bratislava

•Anděl City 11, Praha

 

Industriální budovy:

• ProLogis Park Jirny DC 4A, DC 4B (Globus)

•Prologis Park Nitra DC1, DC2, DC3, Nitra

•Panattoni Park Ostrov North

•Panattoni Park Stříbro HALA F I+II, Ostrov nad Ohří

•Panattoni Park Stříbro KION II, Ostrov nad Ohří

•Panattoni Prague Airport II, Building L2, Pavlov

•ProLogis Park Prague Airport DC1, DC2, Jeneč

•Prologis Park Brno DC1, DC2, Syrovice

•Prologis Park Bratislava DC18, Senec

•Industrial park Sered DC31 & DC32, Sered

•ProLogis Park Prague D1 East, DC8, DC9, Jažlovice

•Prologis Park Galanta DC 03, Galanta

•Panattoni Park Prague Airport II building F1 a L3, Pavlov

•Prologis Park Bratislava DC 20, Senec

•Panattoni Park Přeštice IAC Group, Přeštice

•ProLogis Center Göteberg II

•Prologis Park Prague Rudna DC18, DC19, Rudna

•Prologis Park Bratislava DC14, DC15, Senec

•Prologis Park Prague Airport DC4, DC5, Jeneč

•Prologis Park Prague Uzice DC3, Bratislava

•Amazon Fulfillment Center PRG2 Dobrovíz

•Arete Park Nové Mesto nad Váhom DC5 Senec

•ProLogis Park Prague Jirny DC5, DC6, DC7

•Panattoni Park Cheb DHL Estée Lauder Companies, Cheb

•Hala Bratislava DC8 Tomra, Senec

•Prologis Park Prague Airport, DC3 v Jeneč

•Segro Logistic Park Prague Phase V. 1. Etapa West, Hostivice

•Competence Centre Dunajská Streda, Kostolné Kračany

•Žebrák Bach Hala II, Žebrák

•CTFit pro FEI Company, Brno

•ProLogis Park Prague D1 West DC4, Jažlovice

•CTPark G1 Elephant, Brno

•DC7.2 DC9, DC10, DC12, DC13 ProLogis Senec

•Panattoni Park Cheb Hall BWI Cheb

 

Obchodní domy:

•Decathlon Pharos Business park, Ružinov

•Bory Mall , Bratislava

•Shopping Centre Arkády Hradec Králové

•Shopping Centre Arkády Sparta Praha

•Shopping Centre ORTI S, Bydgoszczy

•Shopping Centre Královo Pole, Brno

•Shopping Centre Sparta, Praha

•Shopping and entertainment Center Tarasy Zamkowe, Lublin

•Grands Prés, Mons

•Galeria Kazimierz, Krakow

•Galleria Borromea Shopping Center Peschiera Borromeo

 

Rezidenční budovy:

•Rezidence Modřanka etapa A, Praha

•Čámovka 2.etapa, Praha

•Modřanka Tower, Praha

•Metropointt, Warsaw

•Riverpark Modřany, Praha

 
Máte dotazy? Rádi vám odpovíme.

Ing. Lenka Matějíčková

Head of Sustainability Zeptejte se mě
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.