• Zelené služby

BREEAM

BREEAM (Building Research Establishment Environmental Asessment Method) je metoda pro hodnocení zelených budov. Zaručuje vysoký standard osvědčených postupů v oblasti udržitelné výstavby a stala se de facto měřítkem pro rozpoznání kvality budovy v rámci životního prostředí.

Ing. Lenka Matějíčková

Head of Sustainability Zeptejte se mě

BREEAM je světově nejrozšířenější systém hodnocení vlivu staveb na životní prostředí. Od založení roku 1990 již více než 200.000 staveb získalo BREEAM certifikát a přes milion projektů je zaregistrováno.

Hodnocení úrovně projektu, konstrukce a užívání budovy podle certifikace BREEAM se provádí na základě stanovených měřítek kvality. Tato měřítka představují širokou škálu hodnocení kritérií a kategorií od spotřeby energie po ekologická hlediska. Zahrnují zejména aspekty týkající se úspory energie, hospodaření s vodou, požadavků na kvalitu vnitřního prostředí (zdraví a tepelná pohoda), znečištění okolí vlivem provozu budovy, dopravy uživatelů do budovy, použití stavebních materiálů, nakládání s odpady, ekologie a provozu budovy.

Certifikované hodnocení metodou BREEAM probíhá v různých fázích životního cyklu budovy a je provedeno auditory z organizací s příslušným oprávněním, kteří jsou vyškoleni akreditovanou osobou v rámci UKAS. To umožňuje klientům, developerům (investorům), projektantům a dalším získat:

 • trhem uznávané potvrzení nízkého dopadu budovy na životní prostředí
 • ujištění, že budova je postavena na základě osvědčených metod v souladu s životním prostředím
 • inspiraci pro výjimečná řešení minimalizující dopad na životní prostředí
 • dosažení vyšších než standartních návrhových hodnot pro splnění kritérií
 • systém pro snížení provozních nákladů a zlepšení pracovních podmínek a životního prostředí budovy
 • cesty vedoucí k vylepšení vztahu organizace firmy k životnímu prostředí

1.6.2013 došlo k aktualizaci stávající metodologie z roku 2009 na novou 2013, podle které se musí řídit veškeré nově zaregistrované budovy po tomto datu (kromě rekonstrukcí a klientských vestaveb).

Kredity jsou přidělovány v těchto deseti kategoriích podle kvality budovy:

Za BREEAM certifikaci je odpovědný Auditor, který posoudí kvalitu budovy na základě souboru přesných a věrohodných důkazů o tom, že budova splňuje předepsané podmínky. Hodnocení tedy závisí na době, kdy se auditor do procesu zapojí (je nutné co nejdříve), na fázi projektu a dostupnosti a formátu informací. BREEAM certifikace probíhá dle následujících etap:

 • Pre-Assessment (Prvotní zhodnocení) – vedoucí k seznámení s projektem a stanovení cílů
 • Design Stage (Projekční fáze) – vedoucí k Interim BREEAM Certificate
 • Post-Construction Stage (Stavební a konečná fáze) – vedoucí k Final BREEAM Certificate

BREEAM konečný certifikát pro CTP Spielberg Office Centre - Tower B

BREEAM lze použít pro posouzení všech typů budov po celém světě. Systém hodnocení se v rámci EU používá převážně pro - kancelářské budovy, obchodní centra a průmyslové haly. Ale je možné ho použít i pro obytné budovy.

Pro posouzení nestandardních budov, (tj. zcela specifických projektů nebo typů budov postavených v omezeném množství) lze použít hodnotící nástroj „BREEAM International Bespoke“.

Ve Velké Británii, Nizozemsku, Španělsku, Norsku, a v procesu ve Švédsku a Německu je zavedena specifická národní verze BREEAMu.

Aktuální informaci o počtu certifikovaných budov naleznete zde:
http://www.greenbooklive.com/search/scheme.jsp?id=202

Reference

 • BBC Building G, Praha
 • BBC Delta I+II., Praha
 • BBC Omega, Praha
 • Nova Karolina Park, Ostrava
 • Spielberk Office Centre Tower B, Brno
 • IQ Office Park Ostrava, Ostrava
 • Galeria Zamek Lublin, Polsko
 • Bydgoszcz ORTIS, Polsko
 • CT Office Box, Brno

Máte dotazy? Rádi vám odpovíme.

Ing. Lenka Matějíčková

Head of Sustainability Zeptejte se mě