• Smluvní řešení

Příprava a obhajoba claimů

Náš odborný tým, který se zabývá řešením sporů, Vám zajistí všechna relevantní fakta a detaily, s jejichž pomocí budete moci plně hájit své zájmy.

Ing. Zdeněk Trejbal

Head of Commercial Developers & Contract Solutions +420 602 374 297 Zeptejte se mě
Claim Management

Špatně připravené claimy nebo jejich obhajoby založené na nedostatečných informacích snižují pravděpodobnost, že se strany dohodnou. To může mít dalekosáhlé důsledky a vyústit až do soudního sporu, který bude znamenat pro všechny vysoké náklady a ztrátu času i prostředků.

Naši experti úzce spolupracují s klienty s cílem snížit rizika a dosáhnout nejlepšího řešení. Pomocí analýzy faktů zjistíme, kde se ztratil příslušný čas nebo prostředky, a kdo problém způsobil. Usilujeme o zmírnění či úplné odbourání jakýchkoliv ztrát a nabízíme účinnou obranu vůči případným nárokům protistrany.

Související služby:

  • Strategie řešení claimů (prodloužení harmonogramu a finanční nároky)
  • Služby v oblasti komplexních změn, měření a oceňování
  • Claimy související s prodloužením harmonogramu
  • Vyhodnocení zpoždění, narušení prací a oceňování
  • Claimy související se škodami
  • Claimy zaměřené na poranění osob a nedbalost

Máte dotazy? Rádi vám odpovíme.

Ing. Zdeněk Trejbal

Head of Commercial Developers & Contract Solutions +420 602 374 297 Zeptejte se mě
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.