Vertragsmanagement

Smluvní řešení

Spory v sektorech stavebnictví a techniky, zejména pak jejich příčiny, mohou být velmi těžko identifikovatelné, zhodnotitelné a řešitelné. Zpoždění, přerušení prací a případné vysoké finanční náklady nejen odčerpávají vaše zdroje a odvádějí vás od vaší hlavní činnosti, ale mohou potenciálně ohrozit existenci celého projektu a v nejhorším případě i celé firmy.

Naše dlouholeté zkušenosti v oblasti předcházení, zmírňování nebo řešení sporů pomohly našim klientům překonat i ty nejsložitější výzvy, minimalizovat případná nedodržení termínů, náklady a poškození dobrého jména. Naše specializované týmy působící po celém světě se snaží předcházet komplexním stavebním a technickým sporům. Tam, kde již spory vznikly, se pak snaží o jejich pružné a efektivní řešení.

Můžeme vám poskytnout strategie pro nákup, uzavírání smluv a řízení, specifické pro daný sektor, jež vám pomohou s dosažením cílů vašeho projektu a přispějí ke snížení rizik souvisejících s jeho realizací. K tomu využíváme všechny nezbytné technické a analytické dovednosti v rámci smluvního procesu, kterými lze tyto cíle a rizika ovlivnit.

Vyhledejte svého odborníka

Spory v sektorech stavebnictví a techniky mohou být velmi těžko identifikovatelné, zhodnotitelné a řešitelné. Zpoždění, přerušení prací a případné vysoké finanční náklady nejen odčerpávají vaše zdroje, ale mohou potenciálně ohrozit existenci celého projektu a v nejhorším případě i celé firmy.

Otázky

Kontaktujte prosím Zdenek Trejbal