• Řízení nákladů

Řízení nákladů celého životního cyklu

V minulosti bývalo jediným rozhodujícím kritériem to, aby stavba byla dokončena. V moderním světě však musí mít firmy přehled o tom, kolik je budou jejich stavby stát za celou dobu jejich životnosti.

Ing. Zdeněk Trejbal

Head of Commercial Developers & Contract Solutions +420 602 374 297 Zeptejte se mě
Lebenszyklus-Kosten

Odhad nákladů na stavbu budovy si žádá mnohem více, než pouhý výpočet nákladů na materiál a práci. Dnes více než kdy jindy je důležité porozumět tomu, jaké budou skutečné náklady na celou stavbu po celou dobu jejího životního cyklu.

Díky lepšímu pochopení režijních nákladů a budoucích nákladů souvisejících s životním prostředím a se společenskými aspekty majetku mohou firmy přesněji plánovat a získávají také lepší přehled o dopadu jejich činnosti na svět kolem nich. Naši pracovníci do hloubky rozumí všem aspektům nákladů na životní cyklus a pomohou vám s efektivním plánováním budoucnosti vašeho majetku.

Máte dotazy? Rádi vám odpovíme.

Ing. Zdeněk Trejbal

Head of Commercial Developers & Contract Solutions +420 602 374 297 Zeptejte se mě
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.