• Finanční instituce

Technické audity budov (Technical due dilligence)

V případě, že klient hodlá k realizaci projektu použít již existující budovy nebo areály, jsme schopni provést detailní technický audit těchto objektů zahrnující posouzení technického a technologického stavu objektu včetně ocenění identifikovaných rizik a nedostatků a návrhů na jejich odstranění.

Ing. Jan Podzimek

Head of Financial Institutions +420 607 170 521 Zeptejte se mě

  • Součástí auditu může být posouzení stávajícího stavu objektu z hlediska architektonického, stavebního, statického, v oblasti TZB, požární bezpečnosti a kontrola venkovní fasády. Všechna tato posouzení jsou zdokumentována ve zprávě včetně fotografií. Všechny identifikované vady jsou hodnoceny dle jejich závažnosti a jsou doplněny kvalifikovaným odhadem investičních nákladů na jejich odstranění.
  • Technický audit může také zahrnovat posouzení z hlediska právníchpředpisů (soulad s platnými stavebními normami). Toto je poskytnuto vytvořením souhrnu a rozboru nejdůležitějších vydaných povoleních  včetně identifikace možných zanedbání případně rizik.
  • Naše služby mohou také zahrnovat posouzení rizik vlivu na životní  prostředí. Toto poskytujeme okomentováním projektu ve smyslu možných rizik kontaminací na stavbě a dopadů na životní prostředí posouzených na základě dostupné dokumentace. Technický audit může také zahrnovat analýzu certifikátu energetické náročnosti a vydání tohoto certifikátu podle §6 zákona č. 406/ 2000 Sb. v pozdějším znění a vyhlášky č. 148/2007 Sb. 
  • Jako součást našich služeb můžeme také poskytnout předběžné posouzení budovy z hlediska ovlivňování životního prostředí a možnost získání jednoho z mezinárodních certifikátů BREEAM nebo LEED. V případě zájmu mohou naši specialisté poskytnout služby pro dodání certifikátů BREEAM nebo LEED. Technický audit může dále zahrnovat překontrolování současných výměr nájemních prostor nebo jiných prostor a revizi smluv záruk. 
  • Technický audit / feasibility study může být taktéž provedena na projektu ve fázi přípravy a to na základě rozboru a posouzení projektové dokumentace a dostupných podkladů Máte dotazy? Rádi vám odpovíme.

Ing. Jan Podzimek

Head of Financial Institutions +420 607 170 521 Zeptejte se mě
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.