• Služby: Finanční instituce

Twin City C

Bratislava, Slovensko - Twin City C je součástí komplexu administrativních budov Twin City (A, B, C a Tower). V rámci projektu Budovy Twin City a stanice Nové Nivy bude v Bratislavě vybudována nová obchodní čtvrť, která s moderními kancelářskými prostory oživí opuštěnou průmyslovou část města. Využití inteligentních technologií zajišťuje efektivní provoz budov, což nejen šetří náklady, ale také životní prostředí, které může navíc potvrdit samotná HBR, jejich kanceláře jsou totiž situovány přímo v budově. Projekt byl dokončen Q3/2016.

42 007 m2

Celková plocha

7 885 m2

Celková zastavěná plocha

Pro našeho klienta HBR bylo provedeno technický audit (TDD) s cílem převést vlastnickou strukturu. Tento projekt TDD spočíval zejména v revizi skutečného technického stavu budov včetně odhadu nákladů na zjištěné závady a návrhy na jejich odstranění. 

Toto konkrétní zadání TDD zahrnovalo místní šetření zaměřené na komplexní posouzení z různých hledisek, jako architektonicko-stavební, konstrukční, statické, požárně bezpečnostní a aspekty týkající se technických zařízení budov. Posudek byl zpracován včetně rozsáhlé fotodokumentace, která slouží, jako podklad pro následné odstranění všech shledaných vad. Tým Arcadis vedli Jan Podzimek a František Mudra za podpory dalších odborníků v expertním týmu Arcadis. Během transakce společnost Arcadis poskytovala podrobné technické due diligence (TDD) a následující technické poradenské služby. 

,, Další úspěšná spolupráce s HB Reavis, která vede k neustálému zlepšování technické kvality, včetně vyššího příjmu z aktiv pro další budoucí projekty HB Reavis. Velmi si vážíme dlouhodobé důvěry HB Reavis a profesionálního přístupu jejich realitního týmu, “uvedl Jan Podzimek, vedoucí finančních institucí.Výsledky

42 007 m2

Celková plocha

7 885 m2

Celková zastavěná plocha

Máte dotazy? Rádi vám odpovíme.

Ing. Jan Podzimek

Head of Financial Institutions +420 607 170 521 Zeptejte se mě
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.