• Služby: Zelené služby

Spielberk Office Centre

Brno, Česká republika - CTP je vedoucím developerem komerčních nemovitostí v České republice. Hlavní činností společnosti je síť 36 CTParků. Další součástí aktivit společnosti je Spielberk Office Centre v Brně (vlajková loď kancelářských projektů CTP), CTOffice a CTZone (inteligentní řešení pro malé a střední podnikatele). Spielberk Office Centre je dynamické administrativní centrum naplňující požadavky moderní společnosti a současné trendy v oblasti udržitelné výstavby budov. Kancelářská budova Spielberk Tower se svými 21 patry tvoří dominantu mezi brněnskými budovami. Svojí prosklenou fasádou doplňuje stávající moderní kancelářské budovy postavené ve vysokém standardu CTP.

16 500 m²

Celková plocha

Přínos certifikace pro budovu

  • Během výstavby byly kladeny velmi přísné požadavky na ochranu přírodních zdrojů a okolí budovy před znečištěním možnými nebezpečnými látkami (kapalnými i prachovými), hlukem či světelným smogem. Důsledně bylo dbáno na bezpečnost a zdraví pracovníků a lidí pohybujících se v bezprostředním okolí stavby. Součástí certifikace je také kontrola využití a recyklace odpadů ze stavby, přičemž snahou je minimalizovat množství odpadů směřovaných na skládku.
  • Uživatelé mají k dispozici Manuál užívání budovy - podrobný návod jak používat zařízení v budově a Travel plan zahrnující informace týkající se možností všech druhů dopravy v okolí. 
  • Stavební materiály a TZB zařízení byla vybírána i na základě analýzy životního cyklu (LCC), která zohledňuje nejen pořizovací náklady, ale i provozní náklady za celou dobu životnosti daného zařízení nebo stavebních materiálů a následné náklady na jejich likvidaci. U výrazného objemu stavebních materiálů bylo potvrzeno, že byly vyrobeny i vytěženy s ohledem na životní prostředí. 
  • Získání certifikátu dává jistotu kvalitního návrhu budovy (návrh zpracovalo Studio Acht) pro užívání nájemci. Vnitřní prostředí poskytuje tepelný komfort, dostatek přirozeného světla, čerstvého vzduchu (jak díky nucenému větrání, tak díky možnosti otevřít okna), nízkou hladinu hluku a nízký obsah škodlivin z instalovaných materiálů. Venkovní žaluzie a umělé osvětlení jsou součástí inteligentního systému, který přináší maximální úspory energie a umožňuje uživatelům přizpůsobit si intenzitu světla či polohu žaluzií dle potřeby. Samozřejmostí je možnost regulovat tepelnou pohodu. 
  • Veškeré energie v budově jsou velmi detailně podružně měřeny, což správě objektu zajišťuje nejen okamžitý přehled o spotřebách a případných poruchách zařízení, ale i nájemcům možnost platit pouze za energie, které reálně spotřebují. 
  • Výhodné umístění v blízkosti historického centra města, v docházkové vzdálenosti od zastávek MHD a vynikající dostupnost velkého množství služeb v komplexu budov, snižuje potřebu automobilové dopravy a tím produkci skleníkových plynů nebezpečných pro životní prostředí. 
  • Pro uživatele, kteří do práce jezdí na kole, je připraveno kompletní zázemí: uzamčená kolárna s instalovanou bezpečnostní kamerou, stojany a háky na kola. Pro bezpečné uložení cyklistického oblečení zamykatelné provětrávané skříňky a samozřejmě oddělená pánská a dámská umývárna a toalety. Nejen pro uživatele je k dispozici u hlavního vchodu půjčovna holandských kol. Důležitou součástí je i napojení na místní cyklo-infrastrukturu, bez kterého by sebelepší zázemí pro cyklisty postrádalo smysl. Uživatelé zaručeně ocení i systém půjčování holandských kol, který je k dispozici všem zaměstnancům i návštěvníkům komplexu. 
  • Při výběru sanitárního zařízení bylo dbáno na co nejnižší spotřebu vody. Toalety a pisoáry jsou nastaveny na úsporný splachovací režim, senzorové umyvadlové baterie jsou nízko-průtokové a na sprchách byl instalován omezovač průtoku vody s možností nastavit požadovaný úsporný průtok. Na vstupu vody do každého sanitárního jádra je instalován solenoidový ventil napojený na senzor pohybu. Takto je ošetřen únik pitné vody při protékání záchodů nebo u špatně dovřené baterie. 
  • Hlavní přípojka vody je napojena do systému MaR a tak umožňuje vyhodnocovat případné úniky vody nejen na přípojce vody, ale i v celém objektu. Sociální zařízení jsou navíc pomocí solenoidových ventilů a senzorů pohybu připojena na vodu pouze v případě, kdy jsou opravdu používána. 
  • Značná část pozemku byla ozeleněna nejen pro rekreaci a odpočinek zaměstnanců, na výraznou část plochy byly vysety místní druhy zeleně, bylin, trav, keřů a stromů podporující jak původní biodiverzitu, tak poskytující útočiště drobným obratlovcům, užitečnému hmyzu a ptactvu.

Výsledky

16 500 m²

Celková plocha

Máte dotazy? Rádi vám odpovíme.

Ing. Lenka Matějíčková

Head of Sustainability Zeptejte se mě
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.