• Služby: Finanční instituce

Spálená Office Centre

Praha, Česká republika - Budova Spálená Office center je historickou stavbou v centru Prahy v novoklasicistním stylu od Bedřicha Bendelmayera z roku 1927, adaptovaná v roce 1994 architektem Karlem Pragerem za sochařské účasti Olbrama Zoubka. Od devadesátých let zdobí tuto budovu logo Komerční banky, která zde provozuje jednu ze svých nejúspěšnějších poboček v Praze. Tento prvorepublikový palác/ objekt nabízí zajímavý prostor splňující veškeré technické parametry moderních budov. Stavba se nachází přímo naproti kanclářskému a obchodnímu centru Quadrio. Hodnota nemovitosti na konci roku 2018 činila 291 milionu korun.

,,Po nedávno dokončené transakci budovy Albatros pro našeho klienta FID jsme v prestižní lokalitě Národní / Spálená zajistili naše služby i pro budovu Spálená Office Center. Gratulujeme FID k úspěšné akvizici a přejeme další obchodní úspěchy, ´´ uvedl Jan Podzimek, Vedoucí oddělení Financial Institutions.Pro našeho klienta FID, byl proveden technický audit (TDD), včetně akviziční podpory klienta během vyjednávání. Tento projekt TDD spočíval zejména v přezkoumání současného technického stavu budov, včetně odhadu nákladů na odstranění zjištěných závad. Toto konkrétní zadání TDD zahrnovalo místní šetření zaměřené na komplexní posouzení z různých hledisek, jako architektonicko-stavební, konstrukční, statické, požárně bezpečnostní a aspekty týkající se technických zařízení budov. Posudek byl zpracován včetně rozsáhlé fotodokumentace, která slouží, jako podklad pro následné odstranění všech shledaných vad.

Všechny zjištěné závady byly posouzeny zkušenými odborníky a zhodnocena jejich závažnost, následně byl zpracován odborný cenový odhad investičních nákladů nutných pro jejich odstranění. Odborníci podílející se na projektech TDD jsou dlouholetými zaměstnanci naší společnosti s rozsáhlými zkušenostmi s projekty tohoto typu. Jejich každodenní zapojení v těchto projektech spojené s hlubokou znalostí platné legislativy a technických norem zajišťuje našim klientům perfektní přehled o rizicích v rámci jejich investičního záměru. TDD rovněž zahrnovalo stavebně-právní posouzení budovy, tedy shodu s platnou legislativou a celkový soulad se všemi vydanými povoleními. Posudek shrnuje a analyzuje nejdůležitější vydaná povolení, včetně identifikace případných zanedbání a souvisejících rizik.

Arcadis tým vedl Jan Podzimek, vedoucí oddělení Finančních Institucí, s pomocí Senior Technického manažera Davida Urbana, Projektového manažera Jiřího Vašíčka a dalších odborníků v expertním týmu Arcadis. Jan Podzimek a jeho tým během transakce poskytovali poradenství v oblasti technických záležitostech a aspektů místního trhu. Společnost Arcadis během transakce poskytla podrobný Technický audit (TDD).Máte dotazy? Rádi vám odpovíme.

Ing. Jan Podzimek

Head of Financial Institutions +420 607 170 521 Zeptejte se mě
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.