• Služby: Zelené služby

Smichoff

Praha, Česká republika - Projekt SmíchOFF Administrative Centre je nová desetipodlažní administrativní budova, postavená v centru Prahy na začátku ulice Plzeňská. Pro parkování jsou určena dvě podzemní podlaží. Tato původně nevzhledná část Prahy ožívá a nové a rekonstruované budovy kolem Anděla se rozšiřují i do blízkého okolí. V únoru 2020 budova získala finální certifikát LEED v3 CS na úrovni GOLD.

17 501 m2

Celková hrubá podlažní plocha

2 973 m2

Celková plocha pozemku

Projekt byl zaregistrován na GBCI k certifikaci již v prosinci 2013, samotná výstavba byla zahájena v prosinci 2017. Arcadis Czech Republic s.r.o. byl osloven klientem Penta Real Estate s.r.o., aby zprostředkoval certifikaci a dopomohl k získání potřebných kreditů k dosažení požadované certifikace LEEDv3 CS - GOLD. Kolaudace projektu proběhla v září 2019. Arcadis během certifikace spolupracoval s celou řadou dodavatelů, neboť stavba byla řízena formou Construction Managementu

Hlavními přednostmi z hlediska udržitelnosti jsou:

  • Umístění projektu v dosahu hromadné dopravy, řady služeb a obchodů
  • Implementace modelu energetické simulace již v ranné projekční fázi a důsledné činnosti kontroly uvádění do provozu během fáze výstavby vedly ke snížení celkové spotřeby energie v budově a snížení provozních nákladů o 28 % ve srovnání s referenční (standardizovanou) budovou.
  • Na poměrně malém pozemku kolem budovy je využit svah za budovou pro zeleň, která je zalévána úsporným zálivkovým systémem a dešťovou vodou. Budova uspořila na zálivkách 50 % pitné vody oproti referenční (standardizované) budově.
  • Budova využívá tzv. šedou vodu ze sprch a umývadel na splachování WC. Celková úspora pitné vody oproti referenční (standardizované) budově je 48 %.
  • Během fáze výstavby byly všem dodavatelům uloženy přísné podmínky vztahující se k vybavení staveniště, ochraně okolí a přírody a kvalitnímu pracovnímu prostředí při výstavbě i pro budoucí uživatele. Byly minimalizovány škodlivé dopady na okolí, např. byla zajišťována prevence eroze půdy, ochrana podzemních vod a znečištění ovzduší.
  • Stavební materiály byly vybrány tak, aby přispívaly k udržitelnému rozvoji – místní, s vysokým obsahem recyklátu a s nízkým obsahem škodlivin. Byl kladen důraz na řádné třídění a recyklaci demoličního a stavebních odpadu (více než 75 %).
  • Budova má 91 parkovacích míst, z toho 5 stání s elektrickými dobíjecími stanicemi, s celkovou kapacitou až 25 nabitých vozidel denně.

Výsledky

17 501 m2

Celková hrubá podlažní plocha

2 973 m2

Celková plocha pozemku

91

Počet parkovacích stání

Máte dotazy? Rádi vám odpovíme.

Ing. Lenka Matějíčková

Head of Sustainability Zeptejte se mě
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.