• Služby: Zelené služby

ProLogis Park Prague Airport DC3

Jeneč, Česká republika - Objekt Prologis Park Prague Airport DC3 v obci Jeneč je moderní industriální hala postavená ve vysokém standardu s ohledem na okolní prostředí. Hala se nachází v již existujícím průmyslovém komplexu, který napomáhá s vytvářením nových pracovních příležitostí a nabízí skladové prostory k pronájmu. V květnu 2019 objekt získal certifikaci BREEAM na úrovni Outstanding s celkovým hodnocením 88,3%. Tenhle výsledek je zatím nejlepší v kategorii industriálních budov s certifikátem BREEAM International 2013 v České republice a dokonce i nejlepší v celé střední a východní Evropě.

Výstavba průmyslové haly DC3, o celkové ploše 37 800 m2, trvala necelý rok. Projekt byl zahájen v dubnu 2018 a dokončen v březnu 2019. Tento projekt “na míru” se nachází v areálu Prologis Park Prague Airport, v blízkosti hlavního města České republiky, Prahy. Hala je pronajatá společnosti EYELEVEL, která pomáhá vytvářet nové pracovní pozice.

Objekt je jednoduchého obdélníkového tvaru, který pomáhá plnit hlavní účel a funkci budovy. Jedná se o typickou průmyslovou halu s nezbytným administrativním, sociálním a technickým zázemím. Budova je koncipovaná jako jednopodlažní velkokapacitní hala se dvěma vestavky skládajících se z kanceláří a sociálních zařízení. Železobetonový skelet tvoří hlavní konstrukci haly s celkovou výškou 14,2 m po okraj atiky. Obálka budovy je zaopatřena plechovými fasádními panely s jádrem z minerální vaty.


Arcadis Czech Republic a jeho „Green Team“ poskytoval komplexní služby pro získání certifikace BREEAM, včetně mezinárodního hodnocení BREEAM, služeb AP BREEAM a všech následných studií a simulací. Úzká spolupráce generálního dodavatele Goldbeck Bau s.r.o. a celého týmu výrazně pomohla k získání nejvyšší úrovně certifikace BREEAM a ke zvládnutí celého procesu certifikace zahrnující low, extra, hard a soft náklady.

Koncept budovy skýtá významné provozní úspory. Pomocí moderních sanitárních zařízení a systému rekuperace dešťové vody se denní spotřeba pitné vody snížila o 83,5% a spotřeba elektrické energie klesla o 54%. Energetické modelování sehrálo roli v rozhodování v rámci celkového návrhu a studie tepelné pohody pomohla k optimalizování komfortu nájemníků.

Další významnou přidanou hodnotou, z hlediska kvality budovy a životního prostředí, je využívání velkých vnějších ploch pro zeleň a živočišstvo. 


Máte dotazy? Rádi vám odpovíme.

Ing. Lenka Matějíčková

Head of Sustainability Zeptejte se mě
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.