• Služby: Zelené služby

Panattoni Park Cheb South Real Digital

Cheb, Česká republika - Průmyslová budova s nejvyšším hodnocením v rámci BREEAM International 2016 New Construction na světě a první svého druhu v České republice s více než 90% skóre.

27.334 m2

Celková podlahová plocha

Hala Panattoni Park Cheb South - Real Digital v Chebu je průmyslová budova postavená ve vysokém standardu a moderním způsobem, která věnuje pozornost životnímu prostředí a pohodě budoucích zaměstnanců. Hala byla postavena na místě brownfieldu s nízkou ekologickou hodnotou. Vybudovaný logistický komplex poskytuje nové pracovní příležitosti v dané oblasti a nabízí pronájem skladovacích prostor. Budova má jednoduchý obdélníkový půdorys, který odpovídá účelu a funkci budovy. Jedná se o vícepodlažní velkokapacitní halu s vestavěnou kanceláří a sociálním zázemím. Ve venkovním prostoru jsou dlážděné plochy, parkovací místa a pozemek je oplocen. V rámci projektu zde byla vybudována nová infrastruktura.

Strategie Panattoni ,Go Earthwise´

Panattoni jako lídr na trhu stále více zdůrazňuje používání ekologických a prosociálních řešení ve svých zařízeních. V souladu s konceptem udržitelnosti Go Earthwise, který společnost přijala, jsou všechny nové investiční projekty Panattoni povinně BREEAM Very Good rating certifikovány a vyznačující se mimo jiné sníženými emisemi CO2 (např. Díky zvýšené izolaci stěn a střech), starosti o životní prostředí a pracovní sílu.

Úspěchy

 • První certifikace Outstanding BREEAM International 2016 New Construction dosažená v České republice.
 • Nejlepší finální skóre v kategorii BREEAM International 2016 New Construction: Commercial, Industrial na světě
 • Denní spotřeba pitné vody byla díky instalovanému systému splachování dešťovou vodou snížena o 83,88% oproti základní hodnotě.
 • Spotřeba primární energie byla snížena o 55,61% oproti základní hodnotě.
 • Míra emisí CO2 budovy byla snížena o 57,88% vzhledem k základní hodnotě.
 • Asi 12% nainstalovaných materiálů má certifikát ISO 14001, BES nebo FSC.
 • Více než 90% stavebního a demoličního odpadu bylo znovupoužito nebo zrecyklováno

„To, že projekt v Panattoni Parku Cheb South dosáhl hodnocení Outstanding při certifikaci BREEAM, svědčí o vizi klienta a tvrdé práci a odhodlání hodnotitele i širšího projektového týmu. Při realizaci skutečně udržitelné stavby s tak vysokým skóre nestačí jen zaměřit se na jednu oblast, ale je třeba sledovat všechny dohromady. Celý tým může být právem hrdý na tento úspěch, který je vzorem pro další projekty nejen v České republice, ale i po celém světě,“ řekl Shamir Ghurma, ředitel společnosti BREEAM, která po celém světě provádí certifikace udržitelného rozvoje.

„I když bylo výzvou cílit na nejvyšší úroveň certifikace – Outstanding, tento projekt byl od samého začátku jedinečný. Byla zde začleněna nadstandardní řešení jako je systém splachování dešťovou vodou, bezpečný přístup pro chodce a cyklisty, venkovní odpočinková zóna, rozmanitá zeleň místně původních druhů, opětovné použití materiálů z demolic a mnoho dalších. Toto spolu se skvělou spoluprací všech zúčastněných stran s naším týmem vedlo k nejvyššímu ohodnocení dle certifikace BREEAM pro nově postavenou budovu v České republice," uvádí Malgorzata Sochacka ze společnosti Arcadis, která vedla certifikační proces BREEAM.

Arcadis Služby

 • Kompletníkonzultační a certifikační služby BREEAM International 2016 pro průmyslový rozvoj,
 • BREEAM International Assessor role,
 • BREEAM International AP role,
 • Studie denního osvětlení,
 • Simulace energie,
 • Tepelný komfort,
 • Pasivní analýza návrhu,
 • Studie posouzení životního cyklu,
 • Vhodný kvalifikovaný ekolog,
 • Kvalifikovný konsultant pro techniku úpravy vody

Výsledky

27.334 m2

Celková podlahová plocha

Máte dotazy? Rádi vám odpovíme.

Ing. Lenka Matějíčková

Head of Sustainability Zeptejte se mě
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.