• Služby: Finanční instituce

Main Point Pankrác

Praha, Česká Republika - Main Point Pankrác je nově vzniklá nízkoenergetická budova v Praze. Zastavěná plocha je 5 676 metrů čtverečních, přičemž obsahuje 23 500 m² kancelářských a obchodních ploch, dále 406 parkovacích míst. Devítipatrový komplex má výšku 40 metrů, půdorysem je pět zaoblených trojúhelníků, díky kterým budova působí organicky. Fasáda čistí okolní ovzduší díky speciální technologii, která je výkonná přibližně jako kdyby se zde zasadilo 100 stromů. Nejen díky tomu stavba aspiruje na certifikaci LEED Platinum. Velkým přínosem je i velkorysá pobytová střešní zahrada.

24 500 m2

Celková plocha

406

Počet parkovacích stání

Pro naše klienty Hana Financial Investments a Koramco Asset Management z Jizni Koreje, ktere v Cechach na transakci zastupoval Mint Investments, byl proveden technický audit (TDD), včetně akviziční podpory klienta během vyjednávání. Tento projekt TDD spočíval zejména v přezkoumání současného technického stavu budov, včetně odhadu nákladů na odstranění zjištěných závad.

Toto konkrétní zadání TDD zahrnovalo místní šetření zaměřené na komplexní posouzení z různých hledisek, jako architektonicko-stavební, konstrukční, statické, požárně bezpečnostní a aspekty týkající se technických zařízení budov. Posudek byl zpracován včetně rozsáhlé fotodokumentace, která slouží, jako podklad pro následné odstranění všech shledaných vad.


Všechny zjištěné závady byly posouzeny zkušenými odborníky a zhodnocena jejich závažnost, následně byl zpracován odborný cenový odhad investičních nákladů nutných pro jejich odstranění. Odborníci podílející se na projektech TDD jsou dlouholetými zaměstnanci naší společnosti s rozsáhlými zkušenostmi s projekty tohoto typu. Jejich každodenní zapojení v těchto projektech spojené s hlubokou znalostí platné legislativy a technických norem zajišťuje našim klientům perfektní přehled o rizicích v rámci jejich investičního záměru.

TDD rovněž zahrnovalo stavebně-právní posouzení budovy, tedy shodu s platnou legislativou a celkový soulad se všemi vydanými povoleními. Posudek shrnuje a analyzuje nejdůležitější vydaná povolení, včetně identifikace případných zanedbání a souvisejících rizik.Výsledky

24 500 m2

Celková plocha

406

Počet parkovacích stání

Máte dotazy? Rádi vám odpovíme.

Ing. Jan Podzimek

Head of Financial Institutions +420 607 170 521 Zeptejte se mě
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.