• Služby: LEED, Certifikace

LUBRICON, Rozšíření Lincoln CZ

Chodov, okres Sokolov - Společnost SKF patří k předním světovým výrobcům ložisek, těsnění a mazacích systémů. Působí ve 130 zemích celého světa, mezi něž patří i Česká republika. Společnost Lincoln CZ s.r.o., která je součástí švédského koncernu SKF, působí v Chodově již 19 let. Nově vybudovaná výrobní hala patří mezi nejmodernější výrobní závody v České republice a v současné době nabízí zaměstnání pro 380 lidí s potřebou dalších 120 nových pracovníků.

8 000 m2

dostavba skladových prostor

SFR Gold

dosažená certifikace

Projekt LUBRICON spočíval v dostavbě stávající výrobní haly o velikosti 4 000 m2 o dalších 8 000 m2 výrobních a skladových prostor.  Cílem investora projektu bylo vybudovat výrobní halu nadstandardní úrovně, která nabídne pracovníkům příjemné a bezpečné pracovní prostředí. Projekt musel zároveň splňovat náročné požadavky na ochranu životního prostředí a dodržování pravidel bezpečnosti práce nejenom za provozu objektu, ale i během jeho výstavby.

Prvotním zadáním investora bylo mimo jiné dosažení certifikace LEED Gold a interní certifikace SFR (Sustainable Factory Rating), která se zaměřuje na pracovní prostředí a bezpečnost práce. Zadání investora bylo dosáhnout certifikace SFR Silver. Toto zadání bylo splněno nad očekávání, kdy bylo dosaženo certifikace LEED Platinum a SFR Gold.

Divize Buildings společnosti ARCADIS CZ vykonávala na projektu službu projektového a cenového manažera, technického dozoru, koordinátora bezpečnosti práce a LEED Commissioningu. Na projektu jsme se podíleli již v jeho přípravné fázi a společně s klientem a projektanty jsme měli možnost spoluvytvářet takto úspěšný projekt až do fáze nastěhování výrobních technologií.

Výsledky

8 000 m2

dostavba skladových prostor

SFR Gold

dosažená certifikace

LEED Platinum

dosažená certifikace