Lexus 2020 Program

Evropa - Progresivní odvětví, pro které v maloobchodě hraje klíčovou roli luxusní prostředí, je definitivně automobilový průmysl. Zejména v segmentu prémiových značek hraje udržitelnost zákaznické zkušenosti a co nejvyšší stupeň vizualizace a digitalizace produktů velkou roli. Arcadis v této souvislosti poskytuje implementaci standardů Lexus Retail Concept 2020 ve více než 400 showroomech Lexus v celé Evropě. Hlavní portfolio úkolů je zaměřeno na poradenství a konzultace poskytované místním prodejcům Lexus, aby bylo dosaženo nejlepšího provedení standardů.

400

Počet showroomů v Evropě

Jeden z projektů Lexus Brand může být popsán jako velmi jedinečný. Jednalo se o obnovu maloobchodních konceptů, nové vybavení a taktéž mimořádné místo - Lexus Krakow, jedna z nejlepších maloobchodních prodejen značky Lexus v Evropě. Nejen vytvoření designu, pokrývající všechny potřeby lokality a značky, ale také úspěšné řízení dodavatelského řetězce v kombinaci s pravidelnou inspekcí a poradenstvím v oblasti stavebnictví, vedlo k velmi úspěšnému a výjimečnému výsledku na nejvyšší úrovni.

Lexus a Arcadis – Úspěšná spolupráce trvající více než 10 let

Počínaje rokem 2006 se společnost Arcadis v první fázi programu zapojila do rozšíření sítě Lexus formou poradenství pro maloobchodníky, kteří provádějí výstavbu nových obchodních zastoupení. Hlavní předmět činnosti zahrnoval přípravu koncepčního návrhu nových budov, jakož i řízení dodavatelského řetězce značek. Úspěšná implementace by nebyla dosažitelná bez pravidelných stavebních inspekcí vedených projektovými manažery společnosti Arcadis (nazývaných Brand Guardian) a zpráv, které upozorňují na nestandardní položky a postupy. Každý projekt byl proveden závěrečným auditem, který potvrdil vysoké očekávání ohledně souladu CI a příslušného dojmu a vzhledu prodeje prémiových automobilů a následného prodeje. V roce 2012 společnost Lexus mohla prokázat rozšíření prostřednictvím více než 300 zcela nových maloobchodních míst po celé Evropě a Rusku.

V roce 2014 byl Arcadis pověřen uvedením druhé fáze programu Lexus Program - Retail Concept 2020 do obnovy stávající sítě. Nejen poradenství v souvislosti s úspěšnými implementacemi standardů CI, ale také realizace celého programu včetně nákupu a zavedení dodavatelského řetězce a poskytnutí 3leté fixace cen, založené na robustní logistické síti. Logistika byla jedním z nejdůležitějších úkolů, které je třeba vzít v úvahu, jelikož by se mělo vztahovat více než 25 trhů v Evropě, na Středním východě a v Rusku. Jedním z faktorů umožňujících dodávky včas byl sofistikovaný plán rozvoje sítě, vytvořený ve spolupráci s klientem. Tento plán stanovil dobu realizace pro každé z 250 zařízení. Činnosti dodavatelského řetězce spojené s plánem sítě umožnily dodavatelům udržovat správné úrovně zásob a poskytovat příslušné služby prodejní síti do časového okamžiku, kdy byly vyžadovány produkty a materiály. Studie provedené na některých pilotních projektech prokázaly, že každý maloobchodník ušetřil v průměru 4 týdny ze své nákupní činnosti.

Náš klient ocenil zejména inženýrská řešení, která byla vytvořena pro každou lokalitu, což pomohlo vyvinout robustní implementační a finanční modely. Jedním z výsledků této intenzivní aktivity byla úspora zhruba 15% z předpokládané výchozí ceny.

Pro společnost Lexus jako náš klient jsme založili tým zkušených odborníků v oblasti automobilového průmyslu, kteří se zavázali k ochraně značek Guardian a poskytovali jasné pokyny prodejní síti o požadavcích značky. Díky této podpoře může společnost Lexus zakládat prodej vozů a odbyt po síti moderních, vysoce kvalitních a dobře vybavených míst, které poskytují zkušenosti značky Lexus prostřednictvím vysoce kvalitních prvků, jako jsou nábytek, koncepty osvětlení RGB atd.

V současné době se Arcadis také podílí na budoucích vývojových trendech, které by Lexus chtěl přijmout a zavést. Digitální a inteligentní životní styl jsou klíčové faktory, které formují nejnovější vývoj podporovaný společností Arcadis. Také 0 emisí do roku 2050 a certifikace zelené budovy v kontextu tohoto požadavku pro všechny nové stavby Lexus jsou důležitou kapitolou, na níž Arcadis spolupracuje.

Arcadis Česká republika pokrývá široký region rozšířený z Finska do Izraele, z Rakouska na Ukrajinu, který obsahuje téměř třetinu celkového objemu programu. Tato rozsáhlá škála stránek Lexus obsahuje všechny typy staveb (maloobchod, satelity, autorizované opravy) a projekty (aktualizace, nové sestavy, rekonstrukce) s odpovídajícími.


Výsledky

400

Počet showroomů v Evropě

Máte dotazy? Rádi vám odpovíme.

Marek Cakoci

Projektový a Programový Manažer +420602625134 Zeptejte se mě
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.