Komerční Banka Fit-Out

Praha, Česká Republika - Pro Komerční banku jsem dokončili významný projekt akvizice, dostavby a fit-outu budovy její centrály v Praze – Stodůlkách. Nové prostory poskytují moderní a příjemné pracovaní prostředí pro celkem 2500 zaměstnanců a plně splňují potřeby banky na flexibilitu, digitalizaci, komunikaci a agilitu. Budova získala certifikát LEED Gold.

10 000 m²

Narůst kancelářské plochy

Spolupráci s Komerční bankou na projektu dostavby její centrály v Praze - Stodůlkách jsme zahájili koncem roku 2016, kdy jsme poprvé vstoupili do připravované akvizice budovy od společnost Finep provedením TDD (Technical Due Diligence). Dostavba představovala nárůst kancelářské plochy banky o 10 000 m2 a navýšení kapacity podzemního parkingu o dalších 214 míst. Po dokončení TDD jsem se aktivně podíleli na smluvním zajištění celé akvizice a současně jsem zahájili technický monitoring probíhající výstavby budovy. Dalším naším důležitým úkolem byla co nerychlejší implementace změn požadovaných Komerční bankou do projektové dokumentace budovy v rozsahu Shell & Core a organizace jejich následné realizace na stavbě. Celá dostavba budovy v rozsahu Shell & Core byla úspěšně dokončena koncem října 2017.


Souběžně s probíhající výstavbou budovy v rozsahu Shell & Core jsem zahájili společně s architekty AHK a Dotegg práce na projektové dokumentaci vlastního fit-outu budovy a následně na výběru dodavatele fit-outu, kterým se stala společnost ProInterier. K předání staveniště došlo 1.11.2017 s plánem dokončit celý fit-out do 30.6.2018. Tento plán se podařilo díky konstruktivní spolupráci všech zúčastněných stran splnit s výjimkou 2.NP a prostor auditoria v 1.NP, kde došlo v průběhu realizace ft-outu k dispozičním úpravám. Tyto prostory byly dokončeny a úspěšně předány Komerční bance k užívání v září 2018.

S ohledem na kladné přijetí moderního designu fit-outu dostavby ze strany vedení i zaměstnanců Komerční banky, bylo dodatečně rozhodnuto o přestavbě několika pater i v původní budově centrály. Práce na této neplánované fázi projektu jsme zahájili v srpnu 2018 a opět ve spolupráci s AHK a ProInterier jsme práce dokončili a předali Komerční bance v lednu 2019.

Projekt dostavby centrály Komerční banky trval téměř 2,5 roku a stal se nejen naší významnou referencí, ale zároveň nám přinesl příjemnou a profesionální spolupráci celého projektového týmu, za což všem patří uznání a poděkování.


Výsledky

10 000 m²

Narůst kancelářské plochy

Máte dotazy? Rádi vám odpovíme.

Ing. Zdeněk Trejbal

Head of Commercial Developers & Contract Solutions +420 602 374 297 Zeptejte se mě
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.