• Služby: Zelené služby

IQ Office Park

Ostrava, Česká Republika - Green Team společnosti Arcadis Czech Republic zajistil kompletní poradenské a certifikační služby, včetně BREEAM Assessora pro kancelářskou budovu v Ostravě o rozloze 34.800 m2. Budova obdržela 02/2014 konečný certifikát na úrovni Excellent.

34.800 m²

Celková plocha

IQ Ostrava je nový kancelářský projekt nacházející se v blízkosti centra Ostravy. Komplex se skládá ze dvou propojených výškových budov o 13 a 9 patrech. Moderní prosklená fasáda je citlivě vyvážena cihlovým obkladem v přízemním patře. Pro zaměstnance i pro veřejnost bude v budově zbudováno fitness centrum, restaurace a několik obchodních jednotek. Součástí budovy je také několik venkovních teras pro relaxaci a občerstvení. V celém objektu je zakázáno kouřit. Velký důraz je kladen na obklopující zeleň. V rámci parkových úprav na ploše 6.571 metrů čtverečních byly vysázeny místní druhy dřevin a rostlin a na střeše nižší budovy Beta bude instalována vegetační střecha s kvetoucími trvalkami a bylinami. EC HARRIS Praha a jeho „Zelený tým“ zajišťuje komplexní služby pro získání certifikátu BREEAM, včetně služeb BREEAM International Assessora, který celý proces certifikace řídí. Budova obdržela BREEAM Final certificate na úrovni Excellent 02/2014.

Přínos certifikace pro budovu

• Během výstavby byly kladeny velmi přísné požadavky na ochranu přírodních zdrojů a okolí budovy před znečištěním možnými nebezpečnými látkami (kapalnými i prachovými), hlukem či světelným smogem. Důsledně bylo dbáno na bezpečnost a zdraví pracovníků a lidí pohybujících se v bezprostředním okolí stavby. Součástí certifikace je také kontrola využití a recyklace odpadů ze stavby, přičemž snahou je minimalizovat množství odpadů směřovaných na skládku. 

• Stavební materiály a TZB zařízení byla vybírána i na základě analýzy životního cyklu (LCC), která zohledňuje nejen pořizovací náklady, ale i provozní náklady za celou dobu životnosti daného zařízení nebo stavebních materiálů a následné náklady na jejich likvidaci. 

• Získání certifikátu dává jistotu kvalitního návrhu budovy pro užívání nájemci. Vnitřní prostředí poskytuje tepelný komfort, dostatek přirozeného světla, čerstvého vzduchu (jak díky nucenému větrání, tak díky možnosti otevřít okna), nízkou hladinu hluku a nízký obsah škodlivin z instalovaných materiálů. Venkovní žaluzie a umělé osvětlení jsou součástí inteligentního systému, který přináší maximální úspory energie a umožňuje uživatelům přizpůsobit si intenzitu světla či polohu žaluzií dle potřeby. Samozřejmostí je možnost regulovat tepelnou pohodu. 

• Při výběru sanitárního zařízení bylo dbáno na co nejnižší spotřebu vody. Toalety a pisoáry jsou nastaveny na úsporný splachovací režim, senzorové umyvadlové baterie jsou nízko-průtokové a na sprchách byl instalován omezovač průtoku vody s možností nastavit požadovaný úsporný průtok. Na vstupu vody do každého sanitárního jádra je instalován solenoidový ventil napojený na senzor pohybu. Takto je ošetřen únik pitné vody při protékání záchodů nebo u špatně dovřené baterie. • Hlavní přípojka vody je napojena do systému MaR, který umožňuje pomocí přednastavených hodnot běžného chování systému vyhodnocovat případné úniky vody nejen na přípojce vody, ale i v celém objektu. • Veškeré energie v budově jsou přesně podružně měřeny, což správě objektu zajišťuje nejen okamžitý přehled o spotřebách a případných poruchách zařízení, ale i nájemcům možnost platit pouze za energie, které reálně spotřebují. 

• Uživatelé mají k dispozici Manuál užívání budovy - podrobný návod jak používat zařízení v budově a Travel plan zahrnující informace týkající se možností všech druhů dopravy v okolí. 

• Výhodné umístění v blízkosti historického centra města a několika nákupních center nabízí velké množství služeb dostupných pěšky. Sousedící autobusové nádraží poskytuje vynikající dostupnost a podporuje využívání hromadné dopravy zaměstnanci. Bezpečnost chodců v okolí budovy byla zvýšena výstavbou vyvýšených přechodů a oddělených tras pro chodce, cyklisty a automobily. 

• Pro uživatele, kteří do práce jezdí na kole, je připraveno kompletní zázemí: uzamčená kolárna s instalovanou bezpečnostní kamerou, stojany a háky na kola. Pro bezpečné uložení cyklistického oblečení zamykatelné provětrávané skříňky a samozřejmě oddělená pánská a dámská umývárna a toalety. Nejen pro uživatele je k dispozici u hlavního vchodu půjčovna holandských kol. 

• Jedinečný systém „Car sharing“ zvýhodňuje spolujízdu při cestě do práce a z práce. Pouze pro auta využívající spolujízdu jsou vyznačena vyhrazená parkovací místa. Pro pohodlné plánování spolujízdy slouží internetový portál na stránkách nájemce. Tímto uživatelé budovy přispívající k snižování produkce CO2 z automobilové dopravy související s provozem budovy. 

• Při plánování zeleně byl kladen velký důraz na původnost druhů, nízké nároky na údržbu a zalévání a rozmístění poskytující životní prostor pro ptáky, hmyz a drobné obratlovce. Na zalévání bude výhradně sloužit dešťová voda z instalované nádrže a jako rezervní zdroj nově vybudovaná studna. Umístěním hnízdních úkrytů pro sokola a poštolky a úlů pro čmeláky byly vytvořeny nové habitaty a extenzivní zelení na střeše bylo docíleno zvýšení biodiverzity.Výsledky

34.800 m²

Celková plocha

Máte dotazy? Rádi vám odpovíme.

Ing. Lenka Matějíčková

Head of Sustainability Zeptejte se mě
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.