• Služby: Zelené služby

Goodman MB Logistics Centre B2

Mladá Boleslav, Česká republika - Goodman MB Logistics Center B2 je průmyslová budova postavená ve vysokém standardu a moderním způsobem s ohledem na její životní prostředí. V únoru 2020 budova získala finální certifikát LEED.

37 646 m2

Celková plocha

22 745 m2

Celková podlahová plocha

Jedná se o velmi speciální projekt, protože se jedná o první budovu certifikovanou LEED v4 Industrial v České republice, přičemž Arcadis byl jmenován LEED konzultantem.

Výstavba byla zahájena v září 2018 a dokončena v březnu 2019. Arcadis Czech Republic s.r.o. byl osloven klientem Goodman Business Development, aby zprostředkoval certifikaci a dopomohl k získání potřebných kreditů k dosažení požadované certifikace. Na certifikaci spolupracoval Arcadis s generálním dodavatelm Goldbeck BAU s.r.o.


LEED v4 úspěchy:

• Energetická simulace týmu Arcadis realisticky odráží celou budovu a její budoucí provoz. Ve spolupráci s projektanty a generálním dodavatelem Golbeck Bau bylo dosaženo technického řešení, které odráží potřeby budovy a optimalizovalo celý provoz z hlediska jeho využití a spotřeby energie.

• Implementace modelu energetické simulace ve fázi návrhu a důsledné činnosti uvádění do provozu během fáze výstavby umožnily celkovou spotřebu energie v budově a snížení provozních nákladů o 36,5% ve srovnání s referenční (standardizovanou) budovou.

• Bylo vybráno příslušenství a vybavení za účelem snížení spotřeby pitné vody v budově ve srovnání s referenční budovou. V období standardních dešťových srážek je možné pro splachování toalet použít 100% dešťovou vodu.

• Během fáze výstavby byly generálnímu dodavateli uloženy přísné podmínky vztahující se ke staveništi a ochraně okolí, prevenci pracovního prostředí pracovníků a budoucích uživatelů. Minimalizace škodlivých dopadů na okolí, např. byla respektována prevence eroze půdy, podzemních vod a znečištění ovzduší.

• Stavební materiály byly vybrány tak, aby byly vyrobeny z ekologických materiálů. Zároveň bylo recyklováno maximum demoličních a stavebních odpadů (asi 85%), přičemž bylo zajištěno konečné využití odpadu.


Výsledky

37 646 m2

Celková plocha

22 745 m2

Celková podlahová plocha

63

Počet parkovacích stání

Máte dotazy? Rádi vám odpovíme.

Ing. Lenka Matějíčková

Head of Sustainability Zeptejte se mě
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.