DRN

Praha, Česká Republika - DRN kombinuje atributy kvality, jako je centrální umístění, moderní design a ambiciózní architekturu, to vše v rámci jedné nemovitosti. Název hovoří sám za sebe - DRN se skládá z novostavby s fasádou pokrytou zelení v kombinaci se Schönkirchovským palácem z roku 1734. Obě budovy byly vyvinuty ve vysokém standardu a navrženy se zvláštním důrazem na jejich architekturu. DRN je také jednou z nejatraktivnějších administrativních budov v Praze, protože splňuje mnohá investiční kritéria na nejvyšší úrovni.

Objekt nabízí moderní prostor a památkovou budovu, kterou navrhl Stanislav Fiala, zahrnující části původního Schönkirchovského paláce z roku 1734 a propojenou novou budovu, která byla dokončena v loňském roce. Obě budovy poskytují vysoce kvalitní kancelářské prostory a vybavení pro stravování a pití. DRN se nachází v centru Prahy a je v docházkové vzdálenosti od Národního divadla, Karlova mostu a Václavského náměstí. Tato nemovitost je téměř plně pronajata a v současné době ji využívá 13 nájemníků. Spolupracující společnost poskytuje moderní pracovní prostory, které vyhovují požadavkům startupů a mileniálů, přičemž obchody, restaurace a terasy doplňují nabídku. Pronájem prostor činí 12 595 m² s 2 290 m² ve staré budově a 10 305 m² v nové budově.

Pro našeho klienta KGAL, byl proveden technický audit (TDD), včetně akviziční podpory klienta během vyjednávání. Tento projekt TDD spočíval zejména v přezkoumání současného technického stavu budov, včetně odhadu nákladů na odstranění zjištěných závad.
Toto konkrétní zadání TDD zahrnovalo místní šetření zaměřené na komplexní posouzení z různých hledisek, jako architektonicko-stavební, konstrukční, statické, požárně bezpečnostní a aspekty týkající se technických zařízení budov. Posudek byl zpracován včetně rozsáhlé fotodokumentace, která slouží, jako podklad pro následné odstranění všech shledaných vad.
 

Všechny zjištěné závady byly posouzeny zkušenými odborníky a zhodnocena jejich závažnost, následně byl zpracován odborný cenový odhad investičních nákladů nutných pro jejich odstranění. Odborníci podílející se na projektech TDD jsou dlouholetými zaměstnanci naší společnosti s rozsáhlými zkušenostmi s projekty tohoto typu. Jejich každodenní zapojení v těchto projektech spojené s hlubokou znalostí platné legislativy a technických norem zajišťuje našim klientům perfektní přehled o rizicích v rámci jejich investičního záměru. TDD rovněž zahrnovalo stavebně-právní posouzení budovy, tedy shodu s platnou legislativou a celkový soulad se všemi vydanými povoleními. Posudek shrnuje a analyzuje nejdůležitější vydaná povolení, včetně identifikace případných zanedbání a souvisejících rizik.Arcadis tým vedl Jan Podzimek, vedoucí oddělení Finančních Institucí, s pomocí projektového manažera Františka Mudry a dalších odborníků v expertním týmu Arcadis. Jan Podzimek a jeho tým během transakce poskytovali poradenství v oblasti technických záležitostech a aspektů místního trhu. Společnost Arcadis během transakce poskytla podrobný Technický audit (TDD), Environmentální audit  (EDD), Odhad nákladů na obnovu (RCA), Plánovaný plán preventivní údržby (PPM), Analýzu poplatků za služby - odhad nákladů na údržbu (MCA) a další podporu během transakce.

,,Bez ohledu na nespočet doposud dokončených transakcí s nemovitostmi byl tým Arcadis hrdý na příležitost hrát významnou technickou roli při akvizici DRN díky jedinečnýmemu genius-loci těchto aktiv teto budovy. Gratulujeme společnosti KGAL k úspěšnému uzavření této výjimečné akvizice a těšíme se na spolupráci na dalších projektech KGAL ve střední a východní Evropě nebo po celém světě, ´´ uvedl Jan Podzimek, Vedoucí oddělení Financial Institutions.Máte dotazy? Rádi vám odpovíme.

Ing. Jan Podzimek

Head of Financial Institutions +420 607 170 521 Zeptejte se mě
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.