• Služby: Finanční instituce

City West B1

Praha, Česká Republika - City West dnes patří mezi jeden z nejoblíbenějších office parků na území hl. města Prahy. Svojí atraktivitou dokázal přilákat řadu vyhlášených nadnárodních společností, které oceňují moderní design kancelářských budov perfektně skloubený se zelenými parky a dostatkem služeb zaručujících relaxaci a příjemné pracovní prostředí pro jejich zaměstnance.

Areál City West je realizován jako multifunkční komplex, kde administrativní část volně navazuje na bytovou zástavbu a rodinné domy. Kancelářské prostory tvoří místa pro více než 7 800 zaměstnanců a přes dalších 3 500 obyvatel žije v residenční čtvrti. Tato kombinace tvoří skvělé prostředí pro rozvoj místních služeb, přímo v areálu mají lidé k dispozici japonskou zahradu, velký park s nedávno otevřeným dětským hřištěm a venkovní posilovnou umístěnou na ploše 1000 m2, samozřejmostí jsou i nesčetná zákoutí v residenční části areálu.
Pro klienta Patria investiční společnost, a.s. byl proveden technický audit (TDD) budovy B1, včetně akviziční podpory pro klienta během celé transakce. Projekt TDD spočíval zejména v prověření současného technického stavu budovy, včetně odhadu nákladů na odstranění zjištěných závad a investičního plánu pro udržení stávajícího technického stavu komplexu. Konkrétní zadání TDD zahrnovalo místní šetření zaměřené na komplexní posouzení z různých hledisek, jako architektonicko-stavební, konstrukční, statické, požárně bezpečnostní a aspekty týkající se technických zařízení budov. Posudek byl zpracován včetně rozsáhlé fotodokumentace, která slouží, jako podklad pro následné odstranění všech shledaných vad.

Všechny zjištěné závady byly posouzeny zkušenými odborníky a zhodnocena jejich závažnost, následně byl zpracován odborný cenový odhad investičních nákladů nutných pro jejich odstranění. Inženýři, podílející se na projektech TDD jsou dlouholetými zaměstnanci naší společnosti s rozsáhlými zkušenostmi na projektech tohoto typu. Jejich každodenní zapojení v obdobných projektech spojené s hlubokou znalostí platné legislativy a technických norem zajišťuje našim klientům perfektní přehled o rizicích v rámci jejich investičního záměru.

TDD rovněž zahrnovalo stavebně-právní posouzení budovy, tedy prověření souladu s platnou legislativou a všemi vydanými povoleními. Posudek shrnuje a analyzuje nejdůležitější vydaná povolení, včetně identifikace případných zanedbání a souvisejících rizik.Máte dotazy? Rádi vám odpovíme.

Ing. Jan Podzimek

Head of Financial Institutions +420 607 170 521 Zeptejte se mě
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.