• Služby: Finanční instituce

BLOX

Praha, Česká Republika - Novou nemovitostí v portfoliu Českomoravské Nemovitostní je BLOX v pražských Dejvicích. Hodnota transakce přesahuje dvě miliardy korun.

16 200 m²

Celková plocha

Budova, ve které sídlí internetový gigant Amazon nebo softwarová společnost CertiCon, má nového majitele. Administrativní budovu od společnosti CFH koupila Českomoravská Nemovitostní. Společnost již koupila například Crystal na pražských Vinohradech stejně jako budovu Vaclavské náměstí 62, taktéž ve spolupráci s Arcadis. Administrativní budova BLOX se nachází na Evropské ulici v pražských Dejvicích a její výměr dosahuje 16 200 . Budova má nejvyšší certifikaci BREEAM – OUTSTANDING. Je navržena tak, aby splňovala ta nejpřísnější kritéria svých nájemců.

 “Arcadis si cení  další úspěšnou akvizice s ČMN, dokumentující dlouhodobý otevřený vztah založený na vzájemné důvěře a daný mnoha předchozími dokončenými projekty,” uvedl Jan Podzimek, Vedoucí oddělení Finančních Institucí.   


Při stavbě budovy byl důraz kladen jak na kvalitu a efektivitu kancelářských prostor, tak i na minimalizaci nákladů pro samotný provoz objektu. Kromě kancelářské plochy jsou v objektu zastoupeny i obchodní plochy třídy A. To znamená, že v budově jsou ty nejmodernější standardy typu sedmi osobních výtahů, otvíratelných oken, samostatného ovládání klimatizace i vnějších žaluzií či inteligentního systému řízení budovy. Architektem projektu je renomovaný pražský ateliér DAM architekti, který budovu navrhl tak, aby splňovala veškeré požadavky a mezinárodní standardy. Samotná fasáda budovy má evokovat dojem, že je popsána čárovým kódem, který probíhá vždy po celé výšce podlaží. Tento dojem vytváří netypická úzká a vysoká okna doplněná předstupujícím tmavě šedým obkladem. Budova byla dokončena v roce 2015.

Pro našeho klienta Českomoravskou Nemovitostní, byl proveden technický audit (TDD), včetně akviziční podpory klienta během vyjednávání. Tento projekt TDD spočíval zejména v přezkoumání současného technického stavu budov, včetně odhadu nákladů na odstranění zjištěných závad. Toto konkrétní zadání TDD zahrnovalo místní šetření zaměřené na komplexní posouzení z různých hledisek, jako architektonicko-stavební, konstrukční, statické, požárně bezpečnostní a aspekty týkající se technických zařízení budov. Posudek byl zpracován včetně rozsáhlé fotodokumentace, která slouží, jako podklad pro následné odstranění všech shledaných vad.

Všechny zjištěné závady byly posouzeny zkušenými odborníky a zhodnocena jejich závažnost, následně byl zpracován odborný cenový odhad investičních nákladů nutných pro jejich odstranění. Odborníci podílející se na projektech TDD jsou dlouholetými zaměstnanci naší společnosti s rozsáhlými zkušenostmi s projekty tohoto typu. Jejich každodenní zapojení v těchto projektech spojené s hlubokou znalostí platné legislativy a technických norem zajišťuje našim klientům perfektní přehled o rizicích v rámci jejich investičního záměru.TDD rovněž zahrnovalo stavebně-právní posouzení budovy, tedy shodu s platnou legislativou a celkový soulad se všemi vydanými povoleními. Posudek shrnuje a analyzuje nejdůležitější vydaná povolení, včetně identifikace případných zanedbání a souvisejících rizik.

 Výsledky

16 200 m²

Celková plocha

Máte dotazy? Rádi vám odpovíme.

Ing. Jan Podzimek

Head of Financial Institutions +420 607 170 521 Zeptejte se mě
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.