BBC V Bratislava

Bratislava, Slovensko - BBC V je významná administrativní budova na prestižní adrese v srdci moderní obchodní čtvrti Bratislavy. Tento impozantně vyhlížející objekt má veškeré vybavení a služby, které moderní klient očekává, a nabízí inspirativní pracovní prostor pro šťastnější a produktivnější zaměstnance. Architektonicky působivá budova s moderními zařízeními, která se nacházejí v přirozeně formovaném obchodním centru IT v blízkosti centra města s velkým množstvím přirozeného světla a působivého výhledu na Bratislavu, získal prestižní certifikát BREEAM.

3100 m²

Plocha kancelářských ploch na patře

35656 m²

Kancelářské a obchodní prostory ve 3 blocích

Pro našeho klienta WOOD&Company  proveden technický audit (TDD), včetně akviziční podpory klienta během vyjednávání. Tento projekt TDD spočíval zejména v přezkoumání současného technického stavu budov, včetně odhadu nákladů na odstranění zjištěných závad.

Toto konkrétní zadání TDD zahrnovalo místní šetření zaměřené na komplexní posouzení z různých hledisek, jako architektonicko-stavební, konstrukční, statické, požárně bezpečnostní a aspekty týkající se technických zařízení budov. Posudek byl zpracován včetně rozsáhlé fotodokumentace, která slouží, jako podklad pro následné odstranění všech shledaných vad.

Všechny zjištěné závady byly posouzeny zkušenými odborníky a zhodnocena jejich závažnost, následně byl zpracován odborný cenový odhad investičních nákladů nutných pro jejich odstranění. Odborníci podílející se na projektech TDD jsou dlouholetými zaměstnanci naší společnosti s rozsáhlými zkušenostmi s projekty tohoto typu. Jejich každodenní zapojení v těchto projektech spojené s hlubokou znalostí platné legislativy a technických norem zajišťuje našim klientům perfektní přehled o rizicích v rámci jejich investičního záměru.

TDD rovněž zahrnovalo stavebně-právní posouzení budovy, tedy shodu s platnou legislativou a celkový soulad se všemi vydanými povoleními. Posudek shrnuje a analyzuje nejdůležitější vydaná povolení, včetně identifikace případných zanedbání a souvisejících rizik.

Výsledky

3100 m²

Plocha kancelářských ploch na patře

35656 m²

Kancelářské a obchodní prostory ve 3 blocích

965

Venkovních a parkovacích garážových stání

Máte dotazy? Rádi vám odpovíme.

Ing. Jan Podzimek

Head of Financial Institutions +420 607 170 521 Zeptejte se mě
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.