• Služby: Finanční instituce

Albatros

Praha, Česká republika - Budova bývalého nakladatelství Albatros, nacházející se v centru Prahy, mění majitele. Jedná se o nárožní dům na rohu Národní Třídy a ulice Na Perštýně. Albatros byl postaven na konci 60. let 20. století podle návrhu architektů Stanislava France, Luďka Hanfa a Jana Nováčka. První větší renovaci zažil v devadesátých letech. Objekt v minulých letech prodělal rozsáhlou rekonstrukci, která skončila v Q4/2019. Osm podlaží z deseti bylo ásledně pronajato coworkingové společnosti Spaces. V budově sice najdete možná nejnovější stylové kancelářské prostory v Praze, samotné místo je už ale nesmazatelně zapsáno do historie jako dějiště klíčových událostí sametové revoluce a symbol pádu komunismu v Československu.

4500 m2

Pronajímatelná plicha

10

Počet nadzemních podlaží

Pro našeho klienta FID, byl proveden Technický Audit (TDD) a Monitoring rekonstrukce, včetně akviziční podpory klienta během vyjednávání. Tento projekt TDD spočíval zejména v přezkoumání současného technického stavu budov, včetně odhadu nákladů na odstranění zjištěných závad. Toto konkrétní zadání TDD zahrnovalo místní šetření zaměřené na komplexní posouzení z různých hledisek, jako architektonicko-stavební, konstrukční, statické, požárně bezpečnostní a aspekty týkající se technických zařízení budov. Posudek byl zpracován včetně rozsáhlé fotodokumentace, která slouží, jako podklad pro následné odstranění všech shledaných vad. 

Všechny zjištěné závady byly posouzeny zkušenými odborníky a zhodnocena jejich závažnost, následně byl zpracován odborný cenový odhad investičních nákladů nutných pro jejich odstranění. Odborníci podílející se na projektech TDD jsou dlouholetými zaměstnanci naší společnosti s rozsáhlými zkušenostmi s projekty tohoto typu. Jejich každodenní zapojení v těchto projektech spojené s hlubokou znalostí platné legislativy a technických norem zajišťuje našim klientům perfektní přehled o rizicích v rámci jejich investičního záměru. TDD rovněž zahrnovalo stavebně-právní posouzení budovy, tedy shodu s platnou legislativou a celkový soulad se všemi vydanými povoleními. Posudek shrnuje a analyzuje nejdůležitější vydaná povolení, včetně identifikace případných zanedbání a souvisejících rizik.Arcadis tým vedli Jan Podzimek, Vedoucí oddělení Finančních Institucí a Senior Technical Manažer David Urban, s podporou dalších odborníků v expertním týmu Arcadis. Jan Podzimek a jeho tým během transakce poskytovali poradenství v oblasti technických záležitostech a aspektů místního trhu. Společnost Arcadis během transakce poskytla podrobný Technický audit (TDD), pravidelný Monitoring rekonstrukce a další související podporu během transakce.

,,Pro Arcadis to byl specifický projekt částečné rekonstrukce bývalého Domu dětské knihy v centru Prahy, na kterém bylo zejména důležité odborně informovat klienta o průběžném stavu probíhajících stavebních prací a předkládat podněty pro celkové zlepšení kvality stavby. Gratulujeme společnosti FID k úspěšnému uzavření této náročné akvizice,´´ uvedl David Urban, Senior Technickal Manager.Výsledky

4500 m2

Pronajímatelná plicha

10

Počet nadzemních podlaží

2

Počet podzemních podlaží

Máte dotazy? Rádi vám odpovíme.

Ing. Jan Podzimek

Head of Financial Institutions +420 607 170 521 Zeptejte se mě
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.